search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Check Up


Bijdrages: Linde van Deth, Johan Kroes, Janke Rozemuller en Marjolein van der Werf


Oproep: onderbroekenlol en practical jokes


Het nieuwe jaar wil de redactie van Checkpoint graag beginnen met humor. Dat is dus het thema van het januari- februarinummer. En daarom horen we van u graag de beste staaltjes van soldatenhumor. Welke grap heeft u uitge- haald met uw collega’s of uw meerdere op uitzending waar op rëunies nog over gepraat wordt? Of bent u zelf ‘slacht- offer’ geworden van een goede grap? U mag alles naar ons opsturen, van cartoons tot practical jokes en onderbroe- kenlol. Mocht u er beeldmateriaal bij hebben, dan houden we ons uiteraard aanbevolen! (LvD)


Stuur uw verhaal, cartoon of beeld voor 1 januari naar checkpoint@veteranen.nu of naar Checkpoint, Postbus 1091, 6501 BB Nijmegen.


Over twee jaar oplevering veteranenbegraafplaats


De speciale veteranenbegraafplaats naast Nationaal Ereveld Loenen is over ruim twee jaar een feit. Dat verwacht de Stich- ting Nationale Veteranenbegraafplaats Loenen, die sinds 24 november een formeel karakter kent (zie ook Checkpoint 5-2017). De financiering is nu zo ver rond, dat de stichting begin 2018 een landschapsarchitect voor de veteranenbe- graafplaats kan gaan selecteren. Dat geldt ook voor een archi- tect voor het educatieve informatie- en herinneringscentrum dat op hetzelfde terrein moet komen. De veteranenbegraaf- plaats – die naast graven ook urnengraven, een urnenmuur en een strooiveld zal omvatten – komt er dankzij een aan- zienlijke bijdrage van het vfonds (2,5 miljoen euro), alsmede een aantal overheden, de provincie Gelderland, de gemeente Apeldoorn en een aantal particuliere fondsen en bedrijven. De stichting verwacht dat de begraafplaats en het gebouw eind 2019, begin 2020 worden opgeleverd. Hierna kunnen de eerste begrafenissen en uitvaarten van veteranen – en desge- wenst hun geregistreerde partner – plaatsvinden. Volgens de stichting zijn er inmiddels ook meerdere nabestaanden van veteranen die de urn met de as van hun dierbare graag op Loenen een plek willen geven. (JR)


www.nationaleveteranenbegraafplaatsloenen.nl


Robert Croll (l), voorzitter vfonds, en Seger van Voorst tot Voorst, voorzitter van de Stichting Nationale Veteranenbegraafplaats Loenen, zijn verheugd over de oprichting van de stichting. Foto: NVBL


Gevechtsverslagen meidagen online


De gevechtsverslagen van de meidagen 1940 zijn sinds november online te raadplegen. De meer dan 3500 archiefstukken zijn online gezet door het Nederlands Instituut voor Militaire Historie. Ze waren al wel openbaar, maar konden nog niet online worden ingezien. Duitsland viel Nederland binnen op 10 mei 1940. Het Nederlandse leger hield vijf dagen stand (de meidagen), tot de capitulatie na het bombardement op Rotterdam. De collectie bestaat uit verslagen en rapporten van officieren, onderofficieren en manschappen bij de krijgskundige sectie van het hoofdkwartier van de Generale Staf, zo staat op de site. (LvD)


Kijk op www.archieven.nl en zoek op gevechtsverslagen. 6


december 2017


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65