search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Check uw agenda


Agenda voor reünies, tentoonstellingen, herdenkingen, vieringen en overige activiteiten. Teksten (max. 100 woorden) naar Checkpoint, rubriek Agenda, Postbus 1091, 6501 BB Nijmegen of agenda@veteranen.nu (o.v.v. uw eigen adres en/of tel). De redactie heeft het recht kopij te weigeren of in te korten. Voor volledige agenda reünies zie website www.veteraneninstituut.nl/ontmoeten.


Reünies 10R01 Reünie alle opgekomen


mariniers bakken 251, 252 en 253. Datum: 6 februari 2018. Locatie: Van Ghentkazerne te Rotterdam, Info en aanmelding: Paul van Doorne, e-mail: p.a.vandoorne@kpnmail.nl.


10R02 Reünie 21-42-22 INCO (QPO 21-22). Datum: 28 maart 2018. Locatie: Van Ghentkazerne te Rotterdam. Info en aanmelding (voorkeur: per e-mail): Gerrit van den Akker, tel: 06-16534172, e-mail: akker166@zonnet.nl; Victor van Lijf, tel: 06-44394092, e-mail: janvic20@hotmail.com of Joep Caminada, tel: 06-24796096, e-mail: joep.caminada@hetnet.nl.


Tentoonstellingen en musea


dingsmuseum 1944-1945, wordt inge- gaan op de grotendeels onbekende en verborgen geschiedenis van de SS, haar structuur, haar wreedheden en al haar vreemde en bizarre aspecten. Wie wist bijvoorbeeld dat de SS archeologische expedities naar o.a. Tibet organiseerde, het kerstfeest wilde germaniseren, kruidentuinen aanlegde in concentra- tiekampen en de Waffen-SS een van de meest multiculturele organisaties ter wereld was? Geopend: ma t/m za: 10.00- 17.00 uur, zon- en feestdagen 12.00- 17.00 uur. Entree met veteranenpas: € 5,- (i.p.v. € 10,-). Nationaal Bevrijdings- museum 1944-1945, Wylerbaan 4, 6561 KR Groesbeek, tel: 024-3974404, website: www.bevrijdingsmuseum.nl.


militairen op indringende en persoon- lijke wijze over bijzondere momenten die zij meemaakten tijdens missies en wat het voor hen betekent om de rode baret te dragen. De identiteit van 75 jaar rode baret wordt in deze tentoonstelling belicht. Geopend: ma t/m zon 10.00- 17.00 uur. Entree met veteranenpas: € 8,- (i.p.v. € 9,75). Airborne Museum ‘Hartenstein’, Utrechtseweg 232, 6862 AZ Oosterbeek, tel: 026-3337710, website: www.airbornemuseum.nl.


Varia 10V01 Verzetsmuseum Amsterdam,


Historisch Nieuwsblad, NIOD Instituut voor oorlogs-, holocaust- en genocide- studies en VPRO/NPO Geschiedenis organiseren weer een vijfdelige serie lezingen over helden, schurken en de Tweede Wereldoorlog. Alle bijeenkom- sten vinden plaats in het Verzetsmu- seum Amsterdam en duren van 15.30 tot 17.00 uur. 18 jan: God en het verzet; 15 feb: Gebruik en misbruik van ver- zet; 15 mrt: Homoseksuelen in verzet; 19 apr: April/mei-stakingen en 17 mei: Studentenverzet. Entree: € 14,- per keer, passe-partout € 60,- (zie website voor diverse kortingsmogelijkheden en tic- ketverkoop). Verzetsmuseum Amster- dam, Plantage Kerklaan 61, 1018 CX Amsterdam, tel: 020-6202535, website: www.verzetsmuseum.org.


10T01 In de tentoonstelling De SS: Veelzijdig Extremisme, die tot 15 april 2018 te zien is in het Nationaal Bevrij-


10T02 Tot 11 maart 2018 is in het Airborne Museum, in samenwerking met 11 Luchtmobiele Brigade, een ten- toonstelling over de rode baret te zien. Aanleiding is het 25-jarig bestaan van de brigade én het 75-jarig bestaan van de rode baret. In de expositie vertellen


10T03 T/m 4 februari 2018 is de tentoonstelling Weg tot het Westen. Een koloniale ontmoeting in Museum Bronbeek te zien. Centraal in de tentoonstelling staat het Javaanse vorstendom Mangkoenagaran, dat in 2017 zijn 260-jarige bestaan viert. De expositie belicht drie thema’s uit de geschiedenis van Nederland en Indonesië. De eerste kennismaking met Javaanse gamelanmuziek in Nederland en Europa, de invloed van het Westen op de vorstenhoven op Midden-Java en omgekeerd en de ontwikkeling van legioenen. Entree met veteranenpas: gratis. Museum Bron- beek, Velperweg 147, 6824 MB Arnhem, tel: 026-3763555, website: www.bronbeek.nl.


42 december 2017


10V02 Vriendenclub Sorong-Klamono Oud-Mariniers Nieuw-Guinea 5-7-1955 wenst alle oud-mariniers en hun fami- lieleden all over the world een voor- spoedig 2018. Reacties: J. de Bruin, tel: 010-4351026, W. Beurskens, tel: 06-24205747.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65