search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
JURYRAPPORT FOTOWEDSTRIJD Gezondheid loont


Een gezond leven is een mooi en dankbaar leven, dat werd de jury in elk geval duidelijk uit de inzendingen voor de fotowedstrijd. Gezondheid leeft, ook onder veteranen. Voor de een is dat een sportieve prestatie en voor de ander een liefdevolle band met de kleinkinderen.


Door: Jos Morren D


e fotowedstrijd is een initiatief van het Landelijk Zorgsysteem voor Veteranen (LZV) en Checkpoint. Aanleiding was het tienjarig bestaan van het LZV en de toenemende belangstelling voor gezondheid


in de samenleving. Je kunt meer als je je goed voelt, licha- melijk en geestelijk, zelfs als je kampt met lichamelijke en/of psychische beperkingen. Want ook dan is kwaliteit van leven vaak haalbaar.


Moeilijke taak In totaal hebben zo’n dertig fotografen hun werk ingezonden.


Veteranen, maar ook partners, met in totaal zo’n zestig foto’s. De keus was dus lastig voor de jury, die bestaat uit Ridder Militaire Willems-Orde majoor Marco Kroon en commandant van het Militair Revalidatie Centrum (MRC) en chef de mis-


De eerste prijs, een hoogwaardige Canon EOS set met 18-55 mm lens (beschikbaar gesteld door Color- wood Photo en de Bommel Meu- belen) gaat naar Henk Hoogink.


De indertijd dienstplichtig mari- nier Henk Hoogink verbleef in 1961/1962 in voormalig Neder- lands Nieuw-Guinea, keerde er later terug en startte er projecten voor betere leefomstandigheden voor de autochtone bevolking. De winnende foto laat kinderen zien met water uit een nieuw geslagen pomp.


Bij de winnende foto vond de jury dat het thema gezondheid goed tot zijn recht kwam. De foto is mooi van compositie en licht. Het ver- haal erachter en de kinderen op de foto zelf bieden naast een aanste- kelijke, stralende gezondheid, ook een hoopvolle blik op de toekomst van mensen waar wij ons ook mili- tair voor hebben ingezet.


sion van de Invictus Games luitenant-kolonel Jeroen Hulst. Voor de beoordeling van de meer technische kant is er foto- grafe Inge Hondebrink, van wie eind vorig jaar het fraaie boek Capacity verscheen over sporters op weg naar de Paralympics in Rio de Janeiro.


De prijswinnaars Het geheel aan inzendingen, zo oordeelde de jury, bood een


overtuigende indruk van de wijze waarop met gezondheid wordt omgegaan. Dat vond de jury verheugend om te zien. De kwaliteit van de foto’s liep wel erg uiteen. Maar de drie win- nende foto’s boden een combinatie van een goede foto en een goed verhaal. Er zijn ook nog tien eervolle vermeldingen, zie daarvoor de volgende pagina’s.


De tweede prijs, een verzorgd hotelweekend voor twee personen in de Basis in Doorn (beschikbaar gesteld door Stichting de Basis), gaat naar Anton Hermans.


Na een eerste, mislukte poging om het hoogste viewpoint in Vang Vieng in Laos te bereiken, besloot Anton Hermans op eigen houtje nog een tweede poging te wagen. Die lukte en daarom poseerde de trotse veteraan voor het eigen foto- toestel met zelfontspanner. Een hoogtepunt tijdens zijn vele reizen om actief en gezond te blijven.


Deze foto, zo oordeelde de jury, onderscheidt zich van de andere foto’s doordat het onderwerp en de fotograaf dezelfde zijn. De compositie is mooi en biedt een meeslepende indruk van ruimte en vrijheid. Het zegt tevens iets over doorzettingsvermogen, vooral omdat de berg tweemaal beklom- men werd.


De derde prijs, een waardebon van 250 euro van de Bommel Meubelen (beschikbaar gesteld door de Bommel Meubelen), gaat naar Cela den Biesen.


‘Als je je op bijna 90-jarige leef- tijd nog jong van geest waant en grotendeels de regie over je eigen leven voert, dan ben je gezond bezig’, schreef dochter en fotografe Cela den Biesen over haar vader. Met hart en ziel schoffelt, harkt en snoeit hij in het park bij zijn zorgwoning, als een vitale Indiana Jones. Zijn diensttijd heeft deze oud-marinier geïnspireerd om altijd wat van het leven te maken.


De fotograaf heeft op een niet- clichématige wijze gezondheid naar voren gebracht, aldus de jury. Het is een goede compositie met mooi gebruik van licht. Het toont ook een veteraan van de oudere generaties die bewust actief in het leven blijft staan. Dat is een sterk voorbeeld voor anderen.


december 2017 53


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65