search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Checkpoint Charlie


Oproepen personen en vraag en aanbod boeken en diversen. Teksten (max. 100 woorden), liefst o.v.v. pasnummer, naar Checkpoint, rubriek Checkpoint Charlie, Postbus 1091, 6501 BB Nijmegen of e-mail cc@veteranen.nu (o.v.v. uw eigen adres en/of tel). De redactie heeft het recht kopij te weigeren of in te korten en is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van de oproep.


Personen 10P01 Gerrit de Gooijer woont


sinds 1951 in Canada. Hij was van nov 1946 tot juni ’50 in dienst bij het carrierpeloton van het 4e Bataljon Garde Regiment Jagers. Hij heeft de meeste tijd doorgebracht op Oost-Java en Madoera. Hij zoekt contact met sobats van het carrierpeloton. Reacties: G.J. de Gooijer, Box 65, Kelliher, Sask, SOA1V0, e-mail: gtdego@sasktel.net.


10P02 De leden van het Kinderwagenpeloton (3e peloton, A-Compagnie, 1e Nl/Be VN Transportbataljon, Busovaca Bosnië in 1994) van rotaties T9, T10 en T11 organiseren een reünie specifiek voor hun peloton op zaterdag 27 januari 2018. Heb je gediend in dit peloton bij een van deze rotaties of als hospik bij de stafcompagnie in de ziekenwagen meegereden met konvooiritten van dit peloton en spreekt een dag bijpraten met je oude maten je aan? Mail dan één van de initiatiefnemers: Jurgen Duijster (rotatie T-10), e-mail: jhjduijster@ kliksafe.nl. Overige initiatiefnemers zijn Peter van Eijk (T-10), Willem van Bergeijk (T-11), Mike Los (T-10) en Geanne Kruize (T-10). Maakte je geen deel uit van dit peloton, maar ken je wel iemand van de genoemde rotaties uit dit peloton, attendeer deze persoon dan s.v.p. op dit bericht.


Overleden 10O01 Op 3 augustus jl. is Karel


van Dijk overleden. Van Dijk heeft als sgt gediend bij het 1e peloton, 4e compagnie, 3e bataljon van het Garde Regiment Jagers, 7 december divisie. Correspondentie: mw J. van Dijk, Verdiweg 681, 3816 KW Amersfoort.


10O02 Op 1 september jl. is Arie Noot op 93-jarige leeftijd te Spanish Fork, Utah USA overleden. Noot heeft tijdens de Tweede Wereldoorlog gediend bij resp. de Britse SAS, de Amerikaanse USMC, het Korps Mariniers en de Koninklijke Marine. Hij was Ridder in de Orde van Oranje-Nassau, drager van o.a. het Oorlogs Herinneringkruis met twee gespen, het Ereteken voor Orde en Vrede met de gespen 1946, ’47 en ’48 en het Nieuw-Guinea Herinneringskruis.


58 december 2017


Hij werd met militaire eer begraven in Utah. Zijn levenservaringen staan beschreven in zijn boek My last word (op YouTube onder Mylastword). Correspondentie: P. Mol, 503 Charleston Place, Fayetteville, NC. 28303, USA, e-mail: dellapie@aol.com.


10O03 Op 15 oktober jl. is Nico van der Meer op 81-jarige leeftijd overleden. Van der Meer heeft van 1955 tot ’57 in Sorong en op Biak, de Vogelkop en Woendi gediend. Hij was timmerman en springstofspecialist bij de marine. Hij was drager van het Nieuw-Guinea Herinneringskruis en het Draaginsigne Veteranen. Correspondentie: L. van der Meer (dochter), e-mail: niconelis@tele2.nl.


10O04 Op 25 oktober jl. is Indiëveteraan Henk van den Broek overleden. Van den Broek heeft gediend bij de A compagnie, 3-9 regiment, 2e Infanterie Brigade, 7 december divisie. Correspondentie: G. van den Broek, Klaverstraat 21, 1121 AX Landsmeer.


10O05 Op 3 november jl. is Indiëveteraan Leendert van der Velden op 88-jarige leeftijd overleden. Van der Velden diende als dpl sld bij het 2-43 RVA op Java, o.a. te Madjalengka en Cheribon. Voor zijn repatriëring was hij gestationeerd bij het Havencommando


10B01


te Tandjong Priok als hoofd afdeling claims. Hij was drager van het Ereteken voor Orde en Vrede. Correspondentie: R. van der Velden, Van Lierswijk 8, 9421 TH Bovensmilde.


10O06 Op 3 november jl. is Jan West op 91-jarige leeftijd in zijn woonplaats Palm Beach, Florida overleden. Hij was parachutist in Ned.-Indië. Correspondentie: J. Pigmans, 2000 Towerside, ap TS 12. Miami, Florida 33138.


Boeken en tijdschriften 10B01 Zoals het voorgaande jaar


is ook nu weer de befaamde Marine Kalender te bestellen voor € 10,- incl. verzendkosten (voor buitenland verzending gelden andere tarieven) bij de Post Actieve Marinevereniging. Dit jaar heeft de kalender als thema: de huidige vloot van de Koninklijke Marine. Te bestellen via de site: www.postactievemarinevereniging.nl.


Diversen 10D01 Nieuw-Guineaveteraan


H. Schutte heeft toen hij (in 1962) terugkwam in Nederland in 1963 een zilveren speldje, met aan de bovenkant 6 IB, dan het eiland en aan de onderkant brg, NNG uitgereikt gekregen. Helaas heeft hij dit niet meer. Is er iemand die hem aan een nieuw


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65