search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Missie MAX 2017


Op zaterdag 11 november was het zover: Missie MAX 2017. Ruim 1500 thuisfronters kwamen naar Nijkerk om op deze dag in het zonnetje gezet te worden. Het thuisfront kon bij de stand van het Veteraneninstituut met leuke photobooth-attributen op de foto. Zij heb- ben gelijk ook de kans om de foto naar hun veteraan te zenden in het missiegebied. Het was een dag vol mooie ontmoetingen, emoties en bijzondere gesprek- ken. Uiteraard was Home@Vi, de speciale thuisfront- afdeling van het Veteraneninstituut, ook aanwezig! (AM/SB)


Vechten raakt!


Vechten... wat doet dat eigenlijk met je? Verschillen de erva- ringen en terugblik van de veteranen met en zonder gevechts- ervaring en zo ja, hoe? Om daar een beeld bij te krijgen, heeft het Veteraneninstituut in 2017 een aantal vragen toegevoegd aan het jaarlijkse onderzoek Kerngegevens Veteranen. Dank- zij de geweldige medewerking van veteranen aan dit onder- zoek hebben we meer zicht gekregen op gevechtservaringen en de gevolgen daarvan. Tijdens de jaarlijkse veteranenlezing op 6 november in Bron- beek (zie ook pag. 26 en 27), waar ‘vechten raakt’ het thema was, hebben Ralph van Kemenade en Mirjam Grandia (zie Checkpoint 8-2017) over hun gevechtservaring in Afghani- stan verteld. Hun verhalen horen tot de vele indrukwekkende verhalen van Nederlandse veteranen met gevechtservaring. Het Veteraneninstituut heeft veel meer van dit soort verhalen verzameld in de Interviewcollectie Nederlandse Veteranen, die iedereen gewoon kan raadplegen via de website van het Veteraneninstituut. Het verhaal van Ralph en Mirjam, de resultaten van onderzoek en alles wat er nog in de interview- collectie aan verhalen en kennis zit, maakt nieuwsgierig. Nieuwsgierig om nog meer in dit thema te duiken. En dat


gaan we ook doen. Het Veteraneninstituut gaat daarom de komende jaren werken aan een boek over gevechtservaringen, op basis van de prachtige verhalen (1940-heden) in de inter- viewcollectie van het Vi, het afgeronde vragenlijstonderzoek en andere bronnen die bijdragen aan meer begrip over wat vechten eigenlijk met mensen doet. (MD)


Bekijk de video met enkele onderzoeksresultaten hier: https://youtu.be/iY-bEsRLrBY.


Vraag en antwoord


Elke vorm van hulp, zorg en informatie start door contact op te nemen met Het Veteranenloket.


Kijk op www.veteranenloket.nl of bel naar 088 334 00 00 of stuur een e-mail naar info@veteranenloket.nl.


In elke Checkpoint beantwoorden wij een veelgestelde vraag aan het Veteranenloket.


Is het Veteranenloket ook bereikbaar tijdens de feestdagen?


Het Veteranenloket is voor acute zorg 24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar, dus ook tijdens de kerstdagen en de jaarwisseling. Voor overige en niet dringende vragen, zoals het doorgeven van een adreswijziging, is het Vete- ranenloket gesloten tijdens de kerstdagen en op 1 januari 2018. In 2018 is het Veteranenloket weer op de vertrouwde manier bereikbaar: voor acute zorg 24 uur per dag en 7 dagen per week en voor vragen over dienstverlening, zoals de diensten van het Veteraneninstituut, tijdens kantooruren (08:30 uur tot 17:00 uur).


Elke vorm van hulp, zorg en informatie start door contact op te nemen met Het Veteranenloket.


Kijk op www.veteranenloket.nl of bel naar 088 334 00 00 of stuur een e-mail naar info@veteranenloket.nl.


Veteranenloket is onderdeel van het Veteraneninstituut


december 2017


39


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65