search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Checkboek


Bijdrages: Johan Kroes, Fred Lardenoye, Anne Salomons en Onno Sinke


Tenzij anders vermeld, zijn deze boeken verkrijgbaar (of te bestellen) bij de erkende boekhandel. Steeds vaker zijn deze boeken ook als e-book te koop, waarna u ze kunt lezen op uw pc, tablet of e-reader.


Spoor terug


Vlak voor het verschijnen van haar derde roman In het spoor van Birma overleed schrijfster Femmy Fijten. Daarmee komt helaas ook een eind aan een indrin- gende serie romans die voor- malig Nederlands-Indië als thema hebben. Haar vorige boek Vaarwel Soerabaja (zie Checkboek 3-2016) over de aangrijpende geschiede- nis van Freddy tijdens de verschillende oorlogen in Nederlands-Indië, was het kroonjuweel in deze serie. In het spoor van Birma leidt de lezer terug naar de jeugd van een jongen en een meisje die indirect, vanwege de oorlogsgeschiedenis van hun


ouders, slachtoffer zijn van de Tweede Wereldoorlog. Hij heeft zijn wortels in Indië en zij heeft ouders die de hon- gerwinter en het bombarde- ment op Rotterdam hebben meegemaakt. Hun levens kruisen, maar ze raken elkaar al vroeg weer kwijt. Wat zich daarna ontspint, is het verhaal van een dwang- arbeider die verschrikkin- gen van de Birmaspoorlijn heeft overleefd. Gebeurte- nissen die diep verweven blijken te zijn met de twee jonge mensen. In het spoor van Birma is gebaseerd op waargebeurde verhalen en dagboekaantekeningen van een dwangarbeider. Feit en


Tenzij anders vermeld, zijn deze boeken verkrijgbaar (of te bestellen) bij de erkende boekhandel. Steeds vaker zijn deze boeken ook als e-book te koop, waarna u ze kunt lezen op uw pc, tablet of e-reader.


Bijdrages: Christ Klep, Fred Lardenoye, Gerrit Valk en Marjolein van der Werf


fictie lopen dus door elkaar. Helaas is dat niet helemaal gelukt: de verhaallijn is stroef en soms ronduit onge- loofwaardig. Maar schrijver Maarten ’t Hart meldt in een ietwat neerbuigend voor- woord dat hij dit ‘haar meest gelukte’ roman vindt. Dus ach... (AS)


In het spoor van Birma. De tweede generatie: blonde meets Indo – Femmy Fijten 215 pagina’s € 20,- Uitgeverij Nieuwe Druk, Arnhem www.nieuwedruk.nl ISBN 9789492020222


SS’ers in Nederlands- Indië en Korea


Soms blijken er nog onver- wachte onderwerpen uit te pluizen. De inzet van Neder- landse oud-Waffen-SS’ers en andere collaborateurs in de dekolonisatieoorlog in Nederlands-Indië en de Koreaoorlog bijvoorbeeld. Gerrit Valk zocht in een prettig leesbaar, handzaam boek uit om welke aantallen het ging, of hun inzet over- heidsbeleid was, wat hun motieven en achtergrond waren en of zij van meer- waarde waren in de strijd. Ook gaat hij in op de reacties van de medesoldaten en de maatschappij na het bekend worden van hun verleden. Hoewel sommige journa- listen hebben gesuggereerd dat de regering actief heeft geworven onder mannen


met een Duits krijgsverle- den, was hiervan volgens Valk geen sprake. Hij schat dat er tussen de zeshonderd en duizend oud-Waffen- SS’ers en andere voormalige Duitse wapendragers in Nederlands-Indië hebben gevochten en tussen de veer- tig en zeventig in Korea. Zij betoonden zich daar volgens hem in het algemeen uit- stekende militairen die met hun gevechtservaring hun vaak onervaren wapenbroe- ders tot steun waren. Het optreden van Nederlandse militairen tijdens de dekolo- nisatieoorlog in Nederlands- Indië is, zoals waarschijnlijk bekend, onderwerp van een groot historisch onderzoek. Gezien het optreden van de SS tijdens de Tweede


Wereldoorlog komt als vanzelf de vraag op in hoe- verre oud-SS’ers en andere voormalige collaborateurs betrokken waren bij oorlogs- misdaden in de voormalige kolonie. Valk heeft hier ech- ter geen aanwijzingen voor gevonden. In een beperkt aantal pagina’s slaagt hij erin om op deze en andere vragen helder antwoord te geven en de lezer voldoende context te bieden. (OS)


Vechten voor vijand en vaderland – Gerrit Valk 160 pagina’s € 20,- (e-book € 12,50) Uitgeverij Boom, Amsterdam www.boomgeschiedenis.nl ISBN 9789089535719


28


december 2017


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65