search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Dubbel Check


‘Patriotmissie: rustig, maar ook zwaar’


Met min twintig graden op patrouille in Kosovo vond hij minder zwaar dan zijn laatste, rustige uitzending naar Turkije in het kader van de Patriotmissie. “We waren 24/7 aan het werk en weg van huis. Dat is altijd zwaar”, vertelt sergeant-majoor Jordan Klaassen.


Door: Janke Rozemuller Foto: Birgit de Roij


raketten vanuit Syrië. Een van de ongeveer tweehonderd Nederlandse militairen die daar werden ingezet, is sergeant-majoor Jordan Klaassen. Hij vervulde er een vertrouwensfunctie als hoofd documentaire informatievoorziening (DIV). “Ik vond het mijn meest zware missie, juist omdat er zo weinig gebeurde.”


B


Stand-by Klaassen hoorde op kerstavond dat hij individueel werd toegevoegd aan de


Patriotmissie en dat hij half januari 2013 al zou vertrekken. Die eerste lichting was verantwoordelijk voor de ontplooiing van 1 (NLD) Ballististic Missile Defence Task Force. Als hoofd DIV zat hij vooral stand-by en gaf leiding aan een Staf Message Center (SMC). “Onze taak was het uitwisselen en beheren van geru- briceerd, formeel berichtenverkeer. Dagelijks werden er standaardrapportages van de secties door ons verzonden en ontvangen. Logistieke, personeels-, inzet- en situatierapportages. Daarnaast deden we verbindingschecks. Operationeel bleef het gelukkig rustig.” Vanwege het veiligheidsniveau mochten de Nederlanders maar op een beperkt deel van het kamp komen en er niet vanaf. “We zaten dus dicht op elkaar, er gebeurde niet veel, het was warm en er waren insecten. Dat waren de grootste uitdagingen daar. Maar we waren wel 24/7 aan het werk en weg van huis. Dat is altijd zwaar. Er lag veel druk op het personeel, met name van de Patriot-eenheid zelf. Ik mocht na ruim vier maanden weer naar huis, maar zij zijn twee jaar inge- zet: steeds drie maanden op uitzending en dan drie maanden thuis.” Defensie beloonde de militairen van de Patriotmissie met de hoogste groepswaardering binnen de landmacht, het Bronzen Schild (zie Check Up 2-2015).


Naam en leeftijd: Jordan Klaassen (43)


Rang en functie: wmr, groepscommandant (KFOR 2), sm (EUFOR 11) en sm, hoofd DIV (1 (NLD) BMDTF)


Uitzendingen: Kosovo, Bosnië en Turkije


Is nu: sm, werkzaam bij DCIOD


Hobby’s: reizen, ijshockey en voetbal kijken


Hekel aan: ik erger me zelden


Beste oorlogsfilm: A Bridge Too Far (vanwege de herken- bare locaties)


Bekroning Vóór Turkije had Klaassen al twee uitzendingen achter de rug. In november 1999


werd hij als groepscommandant met 41 Afdeling Veldartillerie uitgezonden naar Suva Reka in Kosovo. “Omdat de situatie daar om vroeg, werden we omge- schoold tot infanterie-eenheid. Onze groep werkte al vier jaar samen en de uit- zending was eigenlijk een bekroning op onze samenwerking. Tegelijkertijd was er veel leed, hele dorpen waren weggevaagd.” Bij zijn tweede uitzending, in oktober 2009 naar Camp Butmir in Sarajevo, had hij – net als later in Turkije – een vertrouwensfunctie. “Ik was cryptofunctionaris en moest zorgen voor de beveiliging van communicatiesystemen tussen Bosnië, het NAVO-hoofdkwartier in Napels, het European Gendarmerie Force in Vicenza en de EU Council in Brussel.” Klaassen zat bij een internationale staf en reisde veel. “Mede door de internationale vriendschappen die ontstonden, vind ik dit mijn mooiste missie. Het was zeker geen vakantie, maar het was wel een fijne missie.” Momenteel is Klaassen werkzaam bij het Diensten Centrum Internationale Ondersteuning Defensie (DCIOD) in Utrecht. Omdat hij nu een niet-operationele functie heeft, gaat hij weinig op oefening en heeft hij geen uitzendverplichting. Het bevalt Klaassen prima. “Zo kan ik meer tijd doorbrengen met mijn zoontje”, vertelt hij lachend


december 2017 33


egin 2015 kwam er na twee jaar een einde aan de Nederlandse bijdrage aan de Patriotmissie in Zuid-Turkije. Nederland had daar, net als Duits- land en Amerika, twee Patriot-batterijen gestationeerd om de NAVO- bondgenoot te beschermen tegen mogelijke aanvallen met ballistische


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65