search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
GEESTELIJK VERZORGERS OVER KERSTVIERINGEN TIJDENS HUN MISSIE ‘Woorden geven aan het


Drie geestelijk verzorgers (GV’ers), dominee Piet van Duijvenboden, humanistisch raadsman Luuk van Meijel en aalmoezenier Gertjan Jorissen, vertellen over een bijzondere kerstbeleving tijdens hun missie.


Door: Anne Salomons ‘We missen het thuisfront’


Gertjan Jorissen (56) is vlootaalmoezenier. Hij ging al op zijn 18e theologie studeren in Tilburg. In 1990 is hij opgekomen bij de Rijks Zeedienst. Hij leidde kerstdiensten op meerdere missies: in 1992 in Cambodja, in 2000 in Ethiopië/Eritrea en in 2005 in Afghanistan.


Kerst thuis


“We gingen vroeger altijd naar de kerstnachtviering om twaalf uur


’s nachts. Ik moest dan altijd ontzettend nodig plassen omdat ik in de kerk dichtbij een fonteintje zat. Na de dienst aten we thuis Brabantse worstenbroodjes. Mijn broers, mijn zuster en ik hadden met kerst steevast ruzie, wat steeds de gevleugelde woorden van moeder uitlokte: ‘Doe toch eens gezellig.’ En dat zeggen we nu thuis nog altijd.”


Kerst in het missiegebied


“Kerst roept een heel fun-


damenteel gevoel van eenzaamheid op. Er is geen ander moment dat we het thuisfront zo enorm missen. We kunnen op missie altijd van elkaar op aan, we steunen elkaar, maar met kerst zitten we op een gevoelslaag die we niet kunnen verwoorden. Je probeert in zo’n vreemde omgeving natuurlijk wel een kerstsfeer te creë- ren met namaak bubbeltjeswijn en van alles en nog wat, maar het is het allemaal net niet. Kerst is ook meer dan alleen maar een feest. Het heeft met heel persoonlijke


‘Met kerst kan de focus er even af’


herinneringen te maken. Je moet als GV’er letterlijk en figuurlijk goed woorden kunnen geven aan dat wat geen woorden heeft. Ik vind het dan mooi wanneer het mij lukt om met de liturgie en mijn woorden, die ik van tevoren heb bedacht, het onzegbare uit te spreken. Dat ze betekenis krijgen als ik ze uitspreek. Woorden die mensen raken en die aanhaken bij wat hen dierbaar is. Tijdens de dienst in Eritrea op kerstavond zaten er 250 mariniers Stille Nacht, Heilige Nachtmee te zingen met een bandje. Dan zie je toch bij enkele van die mannen


18 december 2017


de tranen over de wangen biggelen. Op eerste kerstdag was de dienst in een heuse kathedraal in Ethiopië. Toen stonden er schoolkinderen in rijen op de trappen liedjes te zingen. Ook toen kwamen de tranen. Ik sta daar dan niet als iemand van buiten, maar maak deel uit van de groep. Tijdens hun uitzending is er voor militairen geen ruimte voor zwakke plekken, ze staan altijd in de focus- stand. Dat is heel vermoeiend. Maar met kerst kan die focus er even af. Dan zie je ze elkaar een aai over de bol geven, of een stomp op de schouder. Dat vind ik fantas- tisch.”


Geen boodschap


Jorissen wil tijdens de kerst- dienst geen boodschap mee-


geven, hij wil in de preek juist vertellen wat hem raakt: “Kerst is de wonderlijke nacht waarin de goddelijke wereld menselijk is geworden. De wereld van God en die van de mens zijn dan even bij elkaar gekomen.”


Foto: privécollectie Gertjan Jorissen


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65