This page contains a Flash digital edition of a book.
Watersector optimistisch over exportmarkt


Speciale grijper waarmee de sleuf wordt gegraven voor de diepwand. (foto: BAM Infra)


Eerste diepwanden voor nieuwe zeesluis IJmuiden


Consortium OpenIJ is in opdracht van Rijkswaterstaat gestart met het vervaardigen van diepwanden voor de kolkwanden van de nieuwe zeesluis in IJmuiden. De diep- wanden moeten de sluis robuuster maken en beter be- stand tegen een aanvaring dan een combi- of damwand. De nieuwe sluis wordt grotendeels gebouwd op het Middeneiland tussen de tweede bestaande sluizen. Dit eiland maakt deel uit van de waterkering en daarom moeten aan de zeezijde van de nieuwe sluis nieuwe con- structies worden gebouwd die enerzijds de invaart van de nieuwe sluis faciliteren en anderzijds het achterland beschermen tegen hoog water.


Het consortium, dat bestaat uit BAM-PGGM en Volker- Wessels-DIF, is in juli 2016 begonnen met de realisatie van de nieuwe zeesluis, die eind 2019 gereed zal zijn.


In 2015 zette de export van de Nederlandse watersector nog stevig door (rode lijn) maar voor 2016 wordt een lichte daling verwacht. Dat zal het gevolg zijn van de dalende omzet in de waterbouw (gele lijn). De watertechnologie wordt verwacht gestaag door te groeien (blauwe lijn).


De aantrekkende economie, de noodzaak van het inspelen op klimaatverandering en de ontwikkeling van nieuwe pro- ducten en diensten stemmen bedrijven in de watersector optimistisch over hun exportkansen. Dat blijkt uit de Water- sector Export Index (WEX), het jaarlijkse onderzoek naar de exporttrends in de sector. Vooruitlopend op de defi nitieve omzetcijfers, geeft de prognose voor 2016 een lichte daling aan. De stagnatie wordt vooral verklaard vanuit de dalende olieprijzen en de terugval in China, Brazilië en Rusland.


Op 23 februari is de nieuwe hoogwatergeul langs de IJssel, tussen Veessen en Wapenveld, offi cieel in ge- bruik gesteld. Het is één van de laatste grote projec- ten van programma Ruimte voor de Rivier. De inlaat van de geul bestaat uit een rij van 60 stalen kleppen die bij extreem hoogwater op de IJssel hydraulisch worden geopend met een mobiele ‘powerpack. (lees meer op pagina 40)


8 WATERFORUM NR 2


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64