This page contains a Flash digital edition of a book.
WATER & SANITATIE


Dick van Ginhoven, themadeskundige water & sanitatie, ministerie van Buitenlandse Zaken:


‘Onze waterhulp ligt in het activeren van lokale kapitaalmarkten’


Nog één keer wil hij zijn gigantische netwerk mobiliseren. Voor het halen van het VN duurzaamheidsdoel nr.6 voor water moet er voor Sub-Sahara-Afrika een Marshall- achtig plan komen, zo vindt Dick van Ginhoven, senior adviseur voor water en sanitatie bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. Binnenkort gaat hij met pensioen en in een interview legt hij uit hoe waterhulp vooral een zaak van fi nanciering is geworden en dat hij daarom de laatste jaren bezig is geweest met het oprichten van waterbanken in ont- wikkelingslanden, naar Nederlands voorbeeld.


door Jac van Tuijn


Ooit werd hij als jonge jongen aan de universiteit van Zambia aangesteld als docent civiele techniek. Hij haalde pvc-platen uit Singapore om in Vietnam toiletten aan te leggen. En hij beheerde voor Unicef honderd boormachines voor het slaan van waterputten in heel India. Heel typische ontwikkelings- werkzaamheden waarop Dick van Ginhoven met zichtbaar genoegen terugkijkt. Op Wereldwaterdag, 22 maart, neemt hij afscheid bij het ministerie van Buitenlandse zaken. De laatste dertien jaar was hij daar werkzaam als de internationale spin- in-het-web op het gebied van water en sanitatie.


Dick van Ginhoven:


“Voor het geld van een eerstejaars asielopvang hier, leg ik daar in twee dorpen een watervoorziening aan. Daarmee bieden we de Afrikanen weer een toekomst en komen ze niet meer naar Europa.”


In het geanimeerde gesprek dat WaterForum met hem heeft, wordt al snel duidelijk welke enorme veranderingen de Neder landse ontwikkelingshulp heeft ondergaan. Water is in vijftien landen een van de vier speerpunten geworden van meerjarenprogramma’s. Het gaat allang niet meer enkel om het slaan van waterputten voor arme mensen in afgele- gen dorpen. Sterker nog, moderne waterhulp gaat wat Van Ginhoven betreft voorál om fi nanciering. Zijn terugkerende thema is de lokale kapitaalmarkt, die meer geactiveerd moet worden. Dat is volgens hem prioriteit nummer een. “Econo- misch doet Afrika het steeds beter. Er is steeds meer geld. Mensen sparen er voor het onderwijs van hun kinderen en voor hun pensioen. Maar pensioenfondsen durven niet in waterbedrijven te investeren dus hebben die geen geld voor de uitbreiding van hun voorzieningen.”


Professioneler Volgens Van Ginhoven is de waterhulp in de tijd dat hij werk- zaam was op het ministerie van Buitenlandse Zaken vooral resultaatgericht geworden. “Onder minister Van Ardenne zijn we serieus gaan nadenken over de Nederlandse bijdrage aan de millenniumdoelen van de Verenigde Naties. Het was mijn eerste grote taak toen ik in 2004 terugkwam van mijn uit- zending naar Zuid-Afrika. Er moesten voor het halen van het


14 WATERFORUM NR 2


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64