This page contains a Flash digital edition of a book.
CIRCULAIRE ECONOMIE


Herwonnen grondstoffen uit de drinkwaterbereiding.


De business cases voor kalk en ijzer zien er volgens Van der Kolk positief uit, maar dat geldt bijvoorbeeld niet voor de laagwaardige reststoffen of toepassingen. Daar tracht Aqua- Minerals de stoffen op te waarderen of hoogwaardige toe- passingen te ontwikkelen.


De afzet van struviet loopt volgens hem beter sinds er met het ministerie van EZ een Green Deal is getekend, maar het blijft een lastige reststroom. Dat heeft vooral te maken met de juridische kaders. Zo kan struviet op dit moment nog niet verhandeld worden van landen met een fosfaatoverschot, zo- als Nederland, naar landen met een fosfaatvraag, waaronder Frankrijk.


Vrijblijvend Het Nationaal Grondstoffenakkoord is volgens Van der Kolk redelijk vrijblijvend: “Tegelijk is het een begin. Diverse partijen spreken waardevolle ambities uit. Maar de snelheid waarmee de grondstoffenketens nu gaan veranderen, moeten we ook


“De afzet van reststromen is vaak een traject van jaren en er moet vooral


aan de bron veel gebeuren om reststoffen op te waarderen.”


Olav van der Kolk, directeur AquaMinerals


niet overschatten. De afzet van reststromen is vaak een tra- ject van jaren en er moet vooral aan de bron veel gebeuren om reststoffen op te waarderen.”


Bovendien tonen zowel de overheid als het bedrijfsleven volgens hem twee gezichten, wat het moeilijk maakt om de ambities ook daadwerkelijk waar te maken. Van der Kolk wijst specifi ek op struviet: “Aan de ene kant spreekt de overheid haar steun uit voor projecten om uit afvalwater struviet te winnen en elders nuttig in te zetten. Ook is struviet toegelaten als meststof. Maar aan de andere kant is de overheid risico- mijdend. Zo heeft Rijkswaterstaat bezwaren om een bepaal- de keten voor struviet op te zetten omdat er medicijnresten in zouden kunnen zitten. De sector heeft in onderzoek naar de kwaliteit van struviet overigens geen medicijnresten ge- vonden. Er zijn echter geen normen voor, dus Rijkswaterstaat kan niet beoordelen of het goed genoeg is en of de juiste stoffen zijn gemeten.”


Vooral voor kleinere bedrijven die reststromen willen verwaar- den, levert het dubbele gezicht van de overheid veel proble- men op, weet Van der Kolk. Wanneer ze informatie inwinnen bij overheidsorganisaties, krijgen ze vaak te maken met vol- strekt tegenstrijdige adviezen.


Imago


AquaMinerals had voor de extra verkoop van struviet goed betalende afnemers in beeld, maar die zagen er uiteindelijk toch maar van af. De potentiële afnemers willen immers niet achteraf worden geconfronteerd met een weifelende over- heid die alsnog toepassing verbiedt, met alle imagoschade


WATERFORUM MAART 2017 23


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64