This page contains a Flash digital edition of a book.
INHOUDSOPGAVE Waterhulp:


waterpompen en kapitaalmarkten


Onze waterhulp ligt in het activeren van lokale kapitaalmarkten, zegt scheidend senior adviseur Dick van Ginhoven bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. In een interview kijkt hij terug op de sterk veranderende waterhulp aan ontwikkelings- landen.


Koninklijk bezoek Duits-Nederlandse hoogwaterexpositie


Koning Willem-Alexander en koningin Máxima bezochten tijdens hun werkbezoek aan drie Duitse deelstaten een expositie over hoogwater. Nederlandse en Duitse be- drijven en instanties vertelden het koninklijk paar hoe een toekomstige overstroming van de Elbe voorkomen kan worden.


Waterbouwers versus sociaal geografen


Ingenieurs drukken een sterke stempel op het overstromingsbeleid, stelt promovendus Emmy Bergsma. Is dat wel verstandig? Volgens Bergsma wordt het tijd voor een nieuw type expert: de sociaal geograaf.


14


Aanbesteden slibontwateren op functionaliteit


Waterschap Aa en Maas heeft de vervanging van de slibontwatering op rwzi Oijen niet aanbesteed op prijs, maar op functionaliteit. Zowel het waterschap als de leverancier Haus kijken zéér tevreden terug op het eerste jaar.


Gezocht: rendabele en goedkope afvalwaterzuivering


Wereldwaterdag op 22 maart staat in het teken van afvalwater. De toenemende waterschaarste vereist dat we wereldwijd meer gaan zuiveren en hergebruiken. Coördinator van het VN-Wereldwaterpro- gramma Stefan Uhlenbrook vraagt Neder- landse watertechnologiebedrijven om hulp.


18


26


Nieuwste watertechnologie op AquaNederland


De nationale vakbeurs Aqua Nederland & Rioleringsvakdagen staan weer voor de deur. In dit nummer alles over het beurs- programma en de nieuwste technieken en diensten die er op het gebied van waterbe- handeling en riolering te zien zullen zijn.


BEURSTHEMA: “VAN VUIL NAAR


SCHOON” DÉ MEEST SUCCESVOLLE WATERBEURS VAN NEDERLAND


21, 22 & 23 MAART 2017 EVENEMENTENHAL GORINCHEM


30


Verder in dit nummer Actueel & agenda


Column : Tesla of DyVaR? 6 13 34 MEER INFORMATIE EN


Op 21, 22 en 23 maart 2017 vindt de elfde editie van Aqua Nederland Vakbeurs plaats in Evenementenhal Gorinchem. Aqua Nederland Vakbeurs ontvangt, in combinatie met de gelijktijdige RioleringsVakdagen, ruim 320 exposanten en bijna 10.000 bezoekers. De beursvloer wordt tijdens komende editie nog groter dan tijdens voorgaande edities. Tijdens Aqua Nederland Vakbeurs komen de nieuwste innovatiesen producten op het gebied van waterbehandeling, -management, -transport en -technologie aan bod. Daarnaast staat kennis centraal middels het uitgebreide kennisprogramma tijdens de beurs.


Ruimte voor de rivier nadert voltooiing Bedrijvenregister


GRATIS E-TICKETS VIA


WWW.EVENEMENTENHAL.NL/ AQUA


42


40 62


WATERFORUM MAART 2017


3


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64