This page contains a Flash digital edition of a book.
WATERVEILIGHEID


Saksen-Anhalt te bespreken welke mogelijkheden er zijn om de recente overstromingen van de Elbe in de toekomst te voorkomen. Of in ieder geval de schade zoveel mogelijk te beperken. Op de laatste dag van de ontmoeting was er een expositie van denkbare maatregelen en van tools die al in Nederland zijn ontwikkeld.


De deelstaat is in tien jaar tijd getroffen door overstromingen van de Elbe die normaal slechts een keer in de honderd jaar voorkomen. De meest recente was in juni 2013 en leidde bij het dorp Fischbeck tot een dijkdoorbraak. De schade van die overstroming isvoor alleen al Saksen-Anhalt geschat op 1,7 miljard euro.


De gesprekken tussen de Duitse en Nederlandse experts gingen vooral over de mogelijkheid om de Elbe meer ruimte te geven. De Duitse deelstaat Saksen-Anhalt heeft hiervoor al wel plannen maar het is de deelstaat nog niet gelukt om bij de landbouw draagvlak te vinden voor het terug leggen van dijken.


Aan het slot van de ontmoeting werden de Duitse experts uitgenodigd om naar Nederland te komen en een keer aan- wezig te zijn op een ontmoetingsavond met burgers over een rivierdijkproject van het Hoogwaterbeschermingsprogramma.


(foto’s van Michael Bomke en Jac van Tuijn)


De Elbe vanuit het Kornhaus in Dessau met rechts- onder het scherm van de website Pegel Online met de actuele waterstand volgens een 100 meter verderop gelegen meetpunt. Links het scherm van de app Uberschwemm Ich? van HKV. Tijdens de expositie is gesproken over een koppeling van Pegel Online met de HKV app.


Koningin Máxima kreeg, samen met minister Schultz van Haegen, een aparte rondleiding over de expositie. Hier wordt ze bijgepraat over de plannen van de deelstaat Saksen-Anhalt om de komende vier jaar met zo’n 60 rivierprojecten te starten. De deelstaat wil 10.000 hectare extra retentiegebied creëren.


Professor Martin Socher van de Technische Univer- siteit Dresden deelde op een speciaal Duits-Neder- lands seminar zijn ervaringen over de maatregelen die de deelstaat Saksen-Anhalt al heeft genomen naar aanleiding van de grote overstromingen van de Elbe in 2002, 2010 en 2013. De deelstaat stond onder grote druk snel te handelen en kwam al met een lijst van 1600 maatregelen. Volgens Socher is een aantal hiervan zwaar vertraagd. De aanpak dreigt nu stil nu stil te vallen. Socher sprak van een strategische kloof. “Geen reconstructie zonder een strategie”, adviseerde hij.


WATERFORUM MAART 2017


19


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64