This page contains a Flash digital edition of a book.
WATERBEHEER


Nederland: ingenieurs voor dijken èn voor ruimte Sinds het eind van de negentiende eeuw is Nederland het overstromingsbeleid met een veiligheidsbenadering collec- tief blijven regelen. Bergsma beschrijft hoe, onder invloed van ingenieurs, langzaam elementen van een meer ruimtelijke ordeningskoers werden toegevoegd. Met het Deltaprogram- ma wordt in gebieden met minder economische waarde en minder bevolking steeds vaker ingezet op ruimtelijke adapta- tie. Dit vraagt een grotere inbreng van burgers, gemeenten en bedrijven.


Zij worden gevraagd de ruimte zo in te richten dat de gevol- gen van overstromingen beperkt blijven. Het Ruimte voor de Rivierbeleid markeert Bergsma als kantelpunt naar een nieuwe aanpak.


Hoewel de aanpak in Nederland recent lijkt te verschuiven naar een meer ruimtelijke ordeningsbenadering, constateert Bergsma dat de rol van ingenieurs hierin onveranderd bepa- lend is gebleven.


wonen en werken in bijvoorbeeld New Orleans onbetaalbaar worden, terwijl onder meer de haven daar veel nationale voordelen voor de economie oplevert.”


De vraag op wiens schouders je de last van overstromin- gen wilt laten rusten, blijft uiteindelijk toch een politieke keuze?


“Dat is waar, maar het debat daarover wordt bepaald door het soort experts dat je raadpleegt. Dat werd heel helder in de Amerikaanse debatten uit de jaren vijftig en zestig die ik bestudeerde. Daarin zag je dat er heel veel voeding was vanuit de sociale geografi e. Geografen zijn, in tegenstelling tot ingenieurs, bezig met menselijk gedrag. Hoe gaan men- sen reageren op prijssignalen? Amerikaanse politici kregen daardoor de gevolgen van hun keuzes goed op het vizier. In Nederland gebeurt dat veel te weinig.”


U pleit dus voor een sterkere inbreng van sociaal geogra- fen. Aan wie richt u die oproep vooral: de sociaal geogra- fen, uw eigen beroepsgroep? Of zou Rijkswaterstaat er meer oog voor moeten hebben? “Ik denk dat om te beginnen Rijkswaterstaat, en in feite aller- eerst het ministerie, die kennis meer zou moeten opzoeken. Zij moeten immers een vertaalslag maken naar de politiek. Voor sociaal geografen in Nederland is het nu heel moeilijk om zich langs de gevestigde positie van ingenieurs te ma- noeuvreren.”


21-23 Maart, 2017 Evenementenhal Gorinchem


Wij ontmoeten u graag op de waterbeurs van Nederland.


Leer alles op het gebied van vloeistof analyse metingen zoals pH, geleidbaarheid, opgeloste zuurstof en onze nieuwe smart technologie (SENCOM).


Yokogawa, dé expert in vloeistofanalyse. www.yokogawa.com/nl


Aqua-Ad90x130.indd 1


WATERFORUM MAART 2017


20/02/2017 15:01 29


Bezoek


onze stand 203


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64