This page contains a Flash digital edition of a book.
COLOFON


WaterForum Vakblad voor de Watersector


Uitgever AcquiMedia


Henk van der Brugge Brouwerstraat 2-4, 3364 BE Sliedrecht T +31 (0)184 - 48 10 40 E info@acquimedia.nl


Bladmanagement en advertentieverkoop Henno Ploeg


henno@waterforum.net T +31 (0)184 - 48 10 46


Hoofdredactie Jac van Tuijn redactie@waterforum.net


Eindredactie Jeroen Bezem


Redacteuren Arjan Veering, Esther Rasenberg, Annemarie Geleijnse, Pieter van den Brand, Olav Lammers en Adriaan van Hooijdonk


Concept en vormgeving Blind Angle en D’sign Rotterdam


Abonnementenadministratie Waterforum Magazine wordt op aanvraag en tegen betaling van abonnementsgeld (€ 49,95 ex. BTW) toegestuurd aan relevante doelgroepen. Aanvraag en/of mutaties via info@waterforum.net


Disclaimer


AcquiMedia heeft deze uitgave op de meest zorgvuldige wijze samengesteld. AcquiMedia (hoofd)redactie en auteurs kunnen echter op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de gegevens. Uitgever, hoofdredactie en auteurs aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op informatie in deze uitgave.


Copyright


AcquiMedia 2016 Auteursrecht op inhoud en vormgeving zijn voorbehouden aan de uitgevere. Gehele of gedeeltelijk overname van artikelen uit WaterForum is slechts toegestaan met bron- vermelding en na schriftelijke toestemming van de uitgever.


WaterForum als crossmediaal platform WaterForum biedt een platform waarbij meerdere media- vormen (magazine, website, digitaal magazine, digitale nieuwsbrief) kunnen worden ingezet voor het bereiken van uw communicatieve en commerciële doelstellingen.


www.waterforum.net


Over een paar dagen is het 22 maart, Wereldwaterdag. De Verenigde Naties hebben de internationale viering dit jaar het thema afvalwater meegegeven. In Nederland vindt een bij- eenkomst plaats op het ministerie van Buitenlandse Zaken en daarbij is de aandacht vooral gericht op de duurzaam- heidsdoelstelling van de Verenigde Naties om de wereldwijde lozing van ongezuiverd afvalwater in 2030 te halveren. Voor Nederland valt hier niet veel meer te halen. Op een enkele camping, woonboot of afgelegen hotel na, wordt in ons land nergens meer afvalwater ongezuiverd geloosd. En toch heeft Nederland wel degelijk belang bij deze mondiale doelstelling. Onze watertechnologiesector beschikt namelijk over een on- gelooflijke kennis en ervaring met het zuiveren van afvalwater. De wereld zit daarom te springen. En dat snapt ook de pro- gramma-coordinator van de Wereld water dag, Stefan Uhlen- brook. In dit nummer van WaterForum doet hij een beroep op die kennis en vraagt hij de wereld te hulp te schieten.


Ook ter gelegenheid van Wereldwaterdag, een interview met Dick van Ginhoven van het ministerie van Buitenlandse Zaken die binnenkort met pensioen gaat. Van Ginhoven is jarenlang een spin-in-het-web geweest van de Nederlandse waterhulp in ontwikkelingslanden. In het interview maakt hij duidelijk dat waterhulp allang niet meer gaat over het slaan van waterput- ten voor arme mensen in afgelegen dorpen. De Nederlandse waterhulp is sterk geprofessionaliseerd en houdt zich tegen- woordig ook bezig met bankieren. Het beeld dat sommige politieke partijen schetsen dat er in Afrika alleen maar kapotte waterpompen staan, is achterhaald.


Verder in dit nummer uitgebreid aandacht voor de Aqua Nederland vakbeurs op 21, 22 en 23 maart. De showcase van de nationale watertechnologie bij uitstek. Het worden drukke dagen rond Wereldwaterdag.


Veel leesplezier.


Jac van Tuijn Hoofdredacteur Waterforum Magazine


Erratum vorige editie In de vorige editie van WaterForum is op pagina 22 in het interview met Jacob Moller Nielsen van Kopenhagen foutief vermeld dat de schade van de wolkbreuk die de stad trof op 2 juli 2011, geschat zou zijn op 7 miljard euro. Het juiste bedrag is 7 miljard Deense kronen wat neerkomt op bijna 1 miljard euro.


WATERFORUM MAART 2017 5


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64