This page contains a Flash digital edition of a book.
WATERVEILIGHEID


Koninklijk paar bezoekt Duits-Nederlandse expositie over hoogwater


In het Kornhaus op de oever van de Elbe, bezochten koning Willem-Alexander en koningin Máxima op 10 februari een expositie waar Nederlandse en Duitse bedrijven en instellin- gen allerlei manieren lieten zien waarmee nieuwe overstromin- gen van de Elbe voorkomen kunnen worden.


Het koninklijk paar was daar aanwezig als onderdeel van een bezoek aan drie Duitse deelstaten. Aansluitend hierop reisde de Nederlandse watersector mee naar Leipzig om samen met de Duitse collega’s van het Landesbetrieb für Hoch- wasserschutz und Wasserwirtschaft (LHW) van de deelstaat


Hans-Werner Uhlmann (achter scherm links) van het Landesbetrieb für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft van de deelstaat Saksen-Anhalt geeft koning Willem-Alexander uitleg over een dijkteruglegging die de deelstaat deze zomer wil starten samen met het Wereld natuur fonds. Door de dijkteruglegging kan een bosgebied van 600 hectare dienst doen als retentiegebied.


Bas Kolen (midden) van het Nederlandse advies- bureau HKV legt het koninklijk paar uit dat ze voor de gelegenheid een Duitse versie hebben gemaakt van hun app Overstroom ik. Met de app kan iedere burger, op basis van de postcode, inzicht krijgen in de kans op een overstroming, hoe hoog het water komt, en wat de gevolgen zijn van een grote overstroming.


David van Raalte (rechts) van Arcadis informeerde de koning over wat er besproken was op een sessie van Duitse en Nederlandse experts over water governance. Een belangrijk punt was volgens Van Raalte de acceptatie van een risico. Na de zware overstromingen van de Elbe verwachten de burgers dat dat nooit meer nog een keer zal gebeu- ren. Maar een absolute garantie kan ook de Duitse overheid niet geven. De vraag rees welke restrisico acceptabel is. Een vraag waar de Duitse ingenieurs duidelijk grote moeite mee hadden.


18 WATERFORUM NR 2


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64