This page contains a Flash digital edition of a book.
WATERBEHEER


De aanleg van de zandstrook ter versterking van de Hondsbossche en Pettemer Zeewering werd gepresenteerd als een nieuw strand met extra recreatie mogelijkheden, maar het hele project had toch vooral een waterbouwkundig inslag.


Emmy Bergsma Emmy Bergsma is sociaal geograaf. Ze deed eerder aan de VU onderzoek naar klimaatverandering en de gevolgen daarvan voor watermanagement. Ze promoveerde vrijdag 10 februari aan de Universiteit van Amsterdam, vakgroep politicologie op haar proefschrift From fl ood safety to risk management: The rise and demise of engineers in the Netherlands and the United States?


Voor dit onderzoek bestu- deerde ze verslagen van politieke debatten in beide landen over een periode die zich uitstrekt van eind ne- gentiende eeuw tot 2014.


op afstand. Ze zijn geen parlementariërs. En toch is er vanuit de politicologie grote zorg over de inmenging van experts in politieke besluitvorming. Ze leggen een grote claim op de objectieve waarheid. Onderbouwd met modellen hebben ze sterke argumenten in het debat. Het is belangrijk dat hun nor- matieve voorkeuren er wel uitgefi lterd worden.”


In de Verenigde Staten is al heel vroeg gekozen voor een ruimtelijke ordeningsbenadering, waarbij de risico’s via een verplicht gesteld federaal verzekeringsprogramma deels worden afgedekt. Wat kunnen we daarvan leren? “Niet dat we per se ook die benadering moeten kiezen. Daar- voor zijn de omstandigheden te verschillend. Maar wat we kunnen leren is dat je, als je concreet maakt hoe je de verant- woordelijkheden verdeelt, een legitieme keuze kunt maken. In de Verenigde Staten is veel discussie geweest over de manier waarop je burgers en bedrijven risico moet laten dragen. Er is door sociaal geografen in kaart gebracht wat de risico’s zijn en welke maatregelen welk effect hebben op het gedrag van mensen. Wil je nog aan de Mississippi wonen als je weet dat je daar veel risico loopt en de woonkosten torenhoog zijn?”


Er is niet goed zicht op wat dit soort langzame beleidsveran- deringen betekenen voor het lokale niveau.”


Denkt u dat ingenieurs vanuit eigenbelang het debat pro- beren te sturen?


“Nee, zo bewust hoeft dat helemaal niet te gebeuren. Wat ik vooral bedoel: door te rationaliseren kunnen experts hun nor- matieve voorkeuren verhullen in technische termen. Formeel staan de ingenieurs - bij Rijkswaterstaat of adviesbureaus -


28 WATERFORUM NR 2


Leidt het je laten informeren door sociaal geografen tot be- tere beslissingen? “Het leidt in ieder geval tot heldere politieke keuzes. Ook al zijn de discussies soms lastig. Zo is in Amerika de prijsprik- kel uit het verzekeringsstelsel uiteindelijk met subsidies afge- zwakt, omdat men het toch niet eerlijk vond om mensen die al hun hele leven ergens wonen opeens te laten opdraaien voor hoge verzekeringskosten. The American Dream wordt daarmee in een keer aan fl arden gescheurd. Bovendien zou


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64