This page contains a Flash digital edition of a book.
AFVALWATER


Boeteclausules


Inkopen op functionaliteit is voor overheden nog een las- tige stap om te nemen, omdat zij “traditioneel bang zijn”, zegt projectleider Xandor Eblé van waterschap Aa en Maas.


“Om een bepaalde zekerheid in te bouwen, wordt vaak nog gekozen voor boeteclausules in de contracten met le- veranciers. Scandinavische landen hanteren bijvoorbeeld ongekend hoge boeteclausules, maar het effect daarvan is dat opdrachtnemers eerder terugdeinzen. Bovendien bieden boeteclausules weinig voordeel, omdat daarmee mislukte projecten stil kunnen komen te liggen. Daarnaast leiden boeteclausules bij aannemers niet echt tot creatie- ve oplossingen en worden zij ook niet gestimuleerd om met innovaties te komen. Wij hebben hier bij Aa en Maas getracht de nek uit te steken en een vorm van collegia- le samenwerking met de leverancier op te bouwen, om samen de prestaties van de decanter te verbeteren. Wederkerigheid in voor- en tegenspoed, zeg maar. En het lijkt te werken.”


goede tender te kunnen maken.” Het waterschap besloot de vijf verschillende leveranciers van decanteercentrifuges in Europa uit te nodigen en voorafgaand aan een aanbeste- dingsprocedure eerst afzonderlijk met hen in dialoog te gaan over de randvoorwaarden die men bij de aanschaf van de decanteercentrifuge wilde stellen. Een werkwijze die binnen de GWW-sector al langer gebruikelijk is. Eblé: ”Zo hebben alle partijen ons uiteindelijk ook geholpen bij het opzetten van een goede tender, waarin naast technische factoren vooral ook onze wensen voor service en onderhoud waren opge- nomen.”


Vergelijkende testen Alle vijf leveranciers kregen vervolgens de gelegenheid om in Oijen hun eigen decanters te komen testen met het zui- veringsslib van de rwzi. Eblé: “Op die manier konden zij aan- tonen of hun machines minimaal dezelfde prestaties leveren als onze oude decanter. Daarnaast konden de leveranciers aangeven hoe zij tegemoet dachten te komen aan de aan- vullende wensen die wij hadden ingebracht. Wij stelden wel de eis dat we de aanbiedingen konden verifi ëren op realiseer- baarheid. Bijvoorbeeld de wijze waarop het onderdelenbe- heer is geregeld, zodat wij zekerheid hebben dat onderdelen ook direct leverbaar zijn. Maar ook de zekerheid dat bij een storing direct gereageerd wordt en de garantie dat een sto- ring binnen maximaal twee dagen zou zijn verholpen.“


Hoewel alle leveranciers volgens Eblé in hun aanbieding “aantoonbare plussen” op het gebied van service en onder- houd presenteerden, viel de keuze uiteindelijk op leverancier HAUS Europe. “HAUS wist ons op alle punten het meest te overtuigen. Bij hen zouden we niet zozeer een decanter maar een functionaliteit kopen, waarmee wij geheel ontzorgd zou- den worden binnen de door ons gestelde fi nanciële kaders.” Eblé vertelt dat HAUS bij aanvang van de hele procedure al was opgevallen door de mededeling dat zij geen interesse hadden in een dialoog vooraf als Aa en Maas uitsluitend op de goedkoopste slibcentrifuge uit was.


Filosofi e “Dat heeft alles te maken met onze fi losofi e waarmee wij ons willen onderscheiden op deze markt, waar de concurrentie groot is”, stelt Sander van Hattem, salesmanager bij HAUS Europe. “Wij maken decanters van hoogwaardige materialen, die daardoor minder storingsgevoelig zijn. Ze zijn misschien wat duurder in aanschaf, maar wij kunnen aantonen dat dit bedrag uiteindelijk wordt terugverdiend. Niet alleen door de kwaliteit van onze decanter, maar vooral ook door de ‘after sales’, de service en onderhoud die wij bieden, waarmee wij ons onderscheiden van de concurrent.”


Van Hattem schetst dat deze werkwijze het meeste succes oogst bij een langdurige relatie met de klant, waarbij sprake


WATERFORUM MAART 2017 31


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64