This page contains a Flash digital edition of a book.
AQUA NEDERLAND BEURS NOVITEITEN - dit overzicht is gebaseerd op informatie die door de exposanten is aangeleverd -


Grondstoffenpaspoort voor AVK straatkolk - Appendage -


De Purdie straatkolk van AVK Nederland heeft een grondstoffenpaspoort waarmee de producent kan aantonen dat de straatpot grotendeels uit gerecycled materiaal bestaat. Het paspoort is ontwikkeld door energienet- werkbeheerder Liander, in samenwerking met productiefaciliteit AVK Plastics, Kiwa Techno- logy en AVK Nederland.


Pioniersrol Netbeheerder Liander is verantwoordelijk voor de verzorging en de aanleg en onder- houd van de elektriciteits- en gasnetten in een groot gedeelte van Nederland. Het be- drijf koopt producten in die gerecycled ma- teriaal bevatten, recyclebaar zijn en wil de herkomst weten van de grondstoffen.


AVK, als wereldmarktleider op het gebied van afsluiters, brandkranen, straatpotten en toebehoren, was gevraagd om daarin samen met Liander een pioniersrol te vervullen bij het ontwikkelen van het grondstoffenpas- poort.


Kunststof straatkolk Samen met AVK Plastics, producent van de, in het straatbeeld niet weg te denken, kunst- stof straatpotten, zijn beide bedrijven reeds bewust bezig met Maatschappelijk Verant- woord Ondernemen (MVO). Aan de hand van de Purdie straatpot die Liander inkoopt bij AVK Nederland is het Grondstofpaspoort ontwikkeld. AVK Plastics scoort hoog op diverse MVO-elementen, met name omdat deze straatpot al grotendeels uit gerecycled materiaal bestaat.


Samenstelling Het Grondstofpaspoort geeft inzicht in de grondstofsamenstelling van een product en welk deel hiervan (al) uit gerecycled materiaal bestaat. Ook zal de bekende grondstofsa- menstelling van een product recyclebaarheid en dus zoveel mogelijk gerecyclede materia- len te gebruiken bevorderen. Kiwa Techno- logy is als expert op het gebied van kunst- stoffen gevraagd mee te denken over het paspoortformat en de toepasbaarheid.


AVK Nederland, Vaassen stand 513


Hogere rendement UV met Atlantium Hydro-Optic


- Waterbehandeling -


Waterbehandeling


zonder


chemicaliën!


Atlantium Hydro-


Optic UV is een effi ciënt systeem voor water behandeling, de performance verbetert en de kosten reduceert. Door het unieke ontwerp weerkaats de UV straling tegen de wand (dit in tegenstelling tot andere systemen waar het UV licht wordt geabsorbeerd door de buiswanden). Op deze wijze wordt de lichtstraal als het ware continue hergebruikt wat een grotere effi ciëntie en effectiviteit tot gevolg heeft.


Toepassingen Voorbeelden van toepassingen zijn: • afvalwater behandeling • biofi lm reductie, dechlorinisatie met UV licht • desinfectie met UV lampen zonder chemicaliën • drinkwater behandeling (tevens afbraak van medicijn resten) • legionella bestrijding • mosselbestrijding bij onder meer koelwater intake • olie en gas industrie • ozon destructie • RO protectie • sulfaat redu- cerende bacteriën bestrijding • water desinfectie (voedsel, bier en frisdrank) • ijzer bacterie bestrijding.


BEST Instruments, Midwolde stand 161


48 WATERFORUM NR 2


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64