This page contains a Flash digital edition of a book.
V.l.n.r.: Xandor Eblé (waterschap Aa en Maas), Sander van Hattem (HAUS) en Ton Bertrand (waterschap Aa en Maas)


Slijtage Met een decanter zoals HAUS Europe die aan Aa en Maas heeft geleverd, worden water en slibbestanddelen van elkaar gescheiden door een centrifugaalkracht tot 3400 G. Dat vergt enorm veel van de machine en vooral zand en chemicaliën hebben groot effect op het slijtageproces binnen een decanter. HAUS Europe stelt zijn decanter daarom ook samen uit hoogwaardige materialen, zoals roestvaststaal, om daarmee slijtage en dus storinggevoe- ligheid en onderhoudskosten zoveel mogelijk te beperken.


moet zijn van wederzijds vertrouwen en een gedeelde ver- antwoordelijkheid. “Er is een gemeenschappelijk belang: niet alleen wij als leverancier zijn erbij gebaat dat ons product zo goed mogelijk presteert, ook het waterschap moet ervan op aankunnen dat het hele proces op de zuivering zo min mogelijk aan storingen onderhevig is. Daarom leggen wij niet zozeer de nadruk op service en onderhoud alleen, maar richten we ons vooral op een goede performance van de decanter.”


Om die performance zo goed mogelijk te houden, monitort HAUS de decanter op afstand. Plotseling optredende afwij- kingen in het slibontwateringsproces worden online direct ge - detecteerd. Vervolgens wordt contact opgenomen met de operator op de rwzi om samen de oorzaak te achterhalen en het probleem zo snel mogelijk op te lossen. Ook de operator kan direct contact met HAUS leggen als daar aanleiding toe is.


Continuïteit


Eblé: “Dit nieuwe onderhoudsregime maakt dat storingen kunnen worden voorkomen, omdat vroegtijdig kan worden ingegrepen. Dat is voor de continuïteit van het ontwaterings- proces en dus van de hele rwzi van grote waarde. Bovendien is overmatige slijtage van de decanter te voorkomen, kunnen onderhoudsbeurten langer worden uitgesteld en wordt de le- vensduur van de decanteercentrifuge aanmerkelijk vergroot.”


WATERFORUM MAART 2017 33


De decanter van HAUS draait nu bijna een jaar op het terrein van de rwzi Oijen en een grote onderhoudsbeurt, die nor- maal gesproken na 8000 uur had moeten plaatsvinden, heeft men kunnen uitstellen tot 11000 draaiuren. “Dat is ver boven de prognoses”, zegt Eblé, “en heeft ook geleid tot een kos- tenreductie van ruim tienduizend euro. Dit bedrag gaat naar HAUS, omdat wij in ons contract een beloningsclausule heb- ben ingebouwd, in plaats van een boeteclausule. Het geeft HAUS een extra stimulans alles in het werk te stellen om de decanter optimaal te laten presteren.”


De voormalige decanter is opengewerkt en doet dienst bij rondleidingen.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64