This page contains a Flash digital edition of a book.
AFVALWATER


Overslaan bestaande Westerse technologie In landen met hoge inkomens is al een uitgebreide infra- structuur aanwezig voor het zuiveren van afvalwater. Het zuiveren is wettelijk verplicht op grond van lozingseisen. In landen met lage inkomens lijkt het erop dat de geavan- ceerde Westerse zuiveringstechnieken die gericht zijn op lozingseisen, worden ‘overgeslagen’. Daarvoor in de plaats komen technieken die het mogelijk maken om geld te verdienen met het verwerken van afvalwater.


Een voorbeeld is de massale invoering van mobiele tele- fonie in Afrika, zonder dat er ooit grote netwerken zijn op- gebouwd voor vaste telefonie. Die mobiele telefonie maakt het mogelijk om digitaal te betalen voor waterdiensten.


noodzakelijk dan in heel droge gebieden, maar toch zijn er ook hier initiatieven om afvalwater te hergebruiken. Bijvoor- beeld als gietwater in de glastuinbouw, zoals bij het project Delft Blue Water van het Hoogheemraadschap Delfl and en Evides. Daarin werd onderzocht of met behulp van innovatie- ve technologie uit effl uent van de zuivering Harnaschpolder kosteneffectief, duurzaam en zuiver zoetwater geproduceerd kan worden voor de glastuinbouw. De uitkomsten van de proef, die eind 2013 afl iep, waren positief: er kon een goe- de kwaliteit gietwater worden behaald. Hergebruik zou in het voor verzilting kwetsbare Westland een alternatief zijn voor hemelwater of grondwater.


Belemmerende regels Een belemmering voor hergebruik van afvalwater voor irriga- tiedoeleinden is echter de internationale wet-en regelgeving. Handel in landbouwproducten die zijn geteeld met herge- bruikt water is vooralsnog complex. Verschillende landen stellen andere eisen aan de kwaliteit van het irrigatiewater. De angst voor incidenten is in 2011 gevoed door de EHEC-uitbraak, waaraan in Duitsland 35 mensen overleden. Toen de oorzaak nog niet bekend was, werden komkommers uit Nederland en Spanje verdacht. Uiteindelijk bleek het pro- bleem te zijn ontstaan in Hamburg, na het onjuist hergebruik van afvalwater bij het telen van taugé.


WATERFORUM MAART 2017


35


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64