This page contains a Flash digital edition of a book.
ADVERTORIAL Marco van Geel, Willems Machinebouw:


‘RVS specialist en Toeleverancier voor OEM systeembouwers, een krachtige combinatie’


Of het nu om een handlingslijn in Mexico, een waterinstallatie voor de UK of een sorteer- machine in Azië gaat, gerede kans dat de betreffende RVS onderdelen daarvan gepro- duceerd zijn bij Willems Machinebouw in Bladel. Terwijl door de crisis bij veel bedrijven de ontwikkeling stagneerde, kende dit Brabantse bedrijf in die jaren juist groeit. Willems koos voor Lean, verkorten van doorlooptijden en richtte zich steeds nadrukkelijker op het ontzorgen van haar klantenkring.


Recent was het feest in Bladel, waar het bedrijf haar 25-jarig bestaan vierde. Tegelijkertijd nam men 2000 m2 extra mon- tageruimte in gebruik én koos men ervoor om extra investe- ringen te doen, o.a. ten behoeve van een nieuwe LVD-kant- bank en een Adige LT 8 buislaser. “De crisis heeft geen vat gehad op ons bedrijf, we zijn zelfs gegroeid”, vertelt Directeur Marco van Geel met enige trots. Als één van de verklarin- gen van het succes noemt hij de keuze om alleen samen te werken met sterke OEM-bedrijven, die vooral wereldwijd in de waterindustrie en foodsector actief zijn. “Water en Food is een internationale markt en een relatief stabiele business gebleken”, merkt hij op. “In crisistijd krimpt het aantal verko- pen. Wil je in zo’n situatie zo min mogelijk omvang verliezen, dan zal je dus je prestatieniveau moeten verhogen”, zegt van Geel. “Wij hebben dat gedaan door met nog professionelere partners samen te werken. In een moeilijke markt willen klan- ten geen extra problemen erbij hebben als trage of slechte service of veel te lange levertijden. Ze hebben dan tenslotte al genoeg aan hun hoofd. Wij hebben daarop ingezet, met een uitstekend resultaat als gevolg”. Willems kan voldoen aan de behoefte aan snelheid van de klant. Van Geel: “Als iets een trend is bij toelevering, dan is het wel de vraag om steeds kortere doorlooptijden. Had je vroeger zes weken voor het produceren van alleen onderdelen, nu moet er in zes weken een compleet systeem staan. We hebben daarom veel geïn- vesteerd in mensen, ruimte en moderne productiemachines”.


Lean


Nog zoiets dat heeft bijgedragen aan een optimaal bedrijfs- proces. Willems is al lange tijd ISO 9001 gecertifi ceerd, blijft hier natuurlijk ook naar werken, maar zet de laatste tijd hoog in op Lean manufacturing. Ik was eens in Chicago en kwam daar in aanraking met de principes van Lean, zoals ook Toyota die hanteert. Lean reduceert het aantal fouten. We hebben hier bijvoorbeeld alle gereedschapskisten de deur uitgedaan


en per werkplek een set gereedschap aangeschaft dat altijd op dezelfde plek ligt. Dat levert plezier en snelheid van werken, maar ook een hogere kwaliteit op. De foutenmarge wordt kleiner.’ Andere trend van het moment: Men wil ontzorgd worden. Van Geel merkt dat klanten steeds meer bij hem onderbrengen ‘One stop shopping’. Niet alleen de productie van onderdelen, ook assemblage en zelfs engineering. ‘Ons zusterbedrijf Promatec doet steeds meer engineering voor klanten, waar zij vroeger door deze klanten vaak nog complete tekeningen aangeleverd kregen. Daarnaast wil men steeds vaker compleet gemonteerde systemen, in plaats van dat men alles zelf nog in elkaar moet sleutelen.’


Groei RVS plaat- en buislaseren, kanten, walsen, lassen, verspa- ning, beitsen, parelstralen, Willems beschikt over een breed pallet aan productietechnieken. Die worden echter voor het grootste deel ingezet voor het fabriceren van RVS lassamen- stellingen. Onze OEM klanten zitten voornamelijk in Neder- land en België, maar die exporteren de systemen wel de ge- hele wereld over. ‘Onze groei komt voornamelijk voort uit het feit dat we altijd aan de boom zijn blijven schudden. Als het druk is, is het risico dat je minder aandacht hebt voor nieuwe ontwikkelingen bij de klant. Wij proberen altijd mee te blijven denken en laten zoveel mogelijk ons gezicht zien in de markt. Want als je er niet bent, tja, dan doe je ook niet mee”.


Meer informatie: Willems Machinebouw, Bladel 0497 - 38 71 53, www.willemsmachinebouw.nl


WATERFORUM MAART 2017


39


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64