This page contains a Flash digital edition of a book.
AQUA NEDERLAND BEURS NOVITEITEN


Bus-aansluitbare sensoren bij JUMO - Meet & regel -


Voor JUMO staat deze editie van de Aqua Nederland vakbeurs in het teken van de nieuwste sensor en automatise- ringsoplossingen speciaal geselecteerd voor de waterbranche. Met digiLine presenteert JUMO het eerste bus-aan- sluitsysteem voor digitale sensoren in de vloeistofanalyse met plug & play functie.


Eenvoudige opbouw


Het digiLine systeem voorziet op een- voudige wijze in de opbouw van een sensornetwerk. De elektronica blijft ook bij slijtage van de sensoren bruikbaar. DigiLine sensoren zijn beschikbaar voor het meten van pH-waarde, tempera- tuur, redoxspanning, geleidbaarheid, zuurstofconcentratie, troebelheid en desinfectiewaarden.


Procesoptimalisatie Tevens introduceert JUMO twee nieuwe producten met IO-Link voor druk en temperatuurmeting. IO-link is eenvou- dig fl exibel en optimaliseert het pro- ductie proces door communicatie tot op het laagste veldniveau. Het is een vooruitstrevend communicatie systeem voor het aansluiten van intelligente sen- soren en actuatoren aan automatiseringssystemen.


Met de nieuwe magne- tisch inductieve fl owmeter, JUMO fl owTRANS MAG S01, beschikken gebrui- kers over een voordelige en exact op hun eisen af- gestemde fl owmeter.


JUMO apparatuur is uitermate geschikt voor toepassing in de proces-, levens- middelen-, farmaceutische- en waterin- dustrie.


JUMO, Weesp stand 308


Debietmeter met ingebouwde druk- en temperatuurmeting


Krohne toont de nieuwe functies en opties voor de Waterfl ux 3070 V3. De derde generatie elektromag- netische debietmeters voor de waterindustrie meet naast debiet ook druk en temperatuur.


De innovatieve Waterfl ux staat voor: procesonaf- hankelijke installatie, multiparametermeting, geïnte- greerde diagnostiek, langere levensduur van de batterij, communicatiemogelijkheden op afstand en lage onderhoudsvereisten.


Specifi eke kenmerken zijn: • alles-in-een watermeter met geïntegreerde druk- en temperatuursensor


• vereenvoudigde installatie en minder onderhoud • netspanning optie met batterij back-up • modbus RTU communicatie optie voor het verzenden van meetwaarden, status en alarmen


• certifi cering volgens OIML R49 en MID MI-001 met 0 DN tot DN600


De versterkerbehuizing heeft beschermingsklasse IP 68 waardoor deze zonder problemen in meet- putten die regelmatig overlopen geplaatst worden.


kan


In- en uitloopstukken zijn overbodig, de meter kan ook in de kleinste ruimtes worden ingebouwd.


Met Waterfl ux 3070 V3 biedt Krohne een alles-in-een watermeter en elimineert de installatie en bekabeling van aparte fl ow-, druk- en temperatuursensoren.


installatie en bekabeling


Krohne Nederland, Dordrecht stand 165


WATERFORUM MAART 2017


53


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64