This page contains a Flash digital edition of a book.
ACTUEEL


Hoge verwachtingen voor verwijderen geneesmiddelen op rwzi’s


Optimalisatie van de bestaande rioolwaterzuiveringsinstalla- ties kan het verwijderingsrendement van geneesmiddelen nog sterk verbeteren. Deze verwachting heeft te maken met re- cente onderzoeken naar de verwijderingsrendementen voor geneesmiddelen op bestaande rwzi’s. Die blijken heel sterk te verschillen en dat voedt de gedachte dat met verdere op- timalisatie nog veel bereiken valt. Dit optimisme bleek op de tweede Kennisdag Geneesmiddelen, die op 16 februari was georganiseerd door de vakgroep milieutechnologie van de Wageningen Universiteit, STOWA en het Wageningse onder- zoeks- en adviesbureau LeAF.


Verwijderingspercentages


Het frappante verschil per rwzi kwam het duidelijkst naar voren in de presentatie van Peter van der Maas, die sprak namens de Vereniging participanten waterketen Noord-Nederland (VPWNN). Onderzoek op meerdere Noord-Nederlandse rwzi’s leerde hem dat de verwijderingspercentages van microver- ontreinigingen zonder direct verklaarbare redenen sterk ver- schilden. Zo bleek dat rwzi Assen 99 procent van alle in het


infl uent aanwezige acesulfaam - een zoetstof - verwijdert. Op rwzi Gieten is dat percentage maar 37 procent. Bij het geneesmiddel diclofenac is dat precies andersom. Deze ont- stekingsremmer wordt op rwzi Assen voor minder dan 10 procent verwijderd, terwijl rwzi Gieten op diclofenac een per- centage scoort van 61.


Super sludge Volgens Van der Maas toont dit aan dat de omzettingen sterk afhankelijk zijn van locatiespecifi eke omstandigheden. Door onderzoek naar de manipuleerbaarheid van het zuiveringsslib is het wellicht mogelijk om de verwijderingsrendementen voor alle microverontreinigingen, en daarmee ook geneesmidde- len, te verhogen, zo vertelde hij op de kennisdag. Hij wees op het onderzoeksproject MicroNAC van het programma TKI Watertechnologie dat momenteel wordt uitgevoerd door Vitens, Waterlaboratorium Noord-Nederland en Wageningen universiteit. Het onderzoek is gericht op ‘super sludge’, dat ingezet kan worden voor de afbraak van specifi eke stoffen die de drinkwatervoorziening bedreigen.


Regenradar gaat neerslag op straat voorspellen


Gemeente Rotterdam, waterschap Hollandse Delta, hoog- heemraadschap Delfl and, hoogheemraadschap van Schie- land en de Krimpenerwaard en de provincie Zuid-Holland hebben besloten het onderzoek aan de regenradar Rijnmond verde te zetten. De radar staat op het dak van gebouw Delftse Poort aan het Weena, de hoogste plek in het centrum van Rotterdam.


De eerste geavanceerde stedelijke regenradar in Nederland meet sinds september 2015 de hoeveelheid neerslag in Rotterdam op straatniveau. Van 2017 tot en met 2020 wordt de regenradar verder doorontwikkeld. De TU Delft ontwikkelt software die de metingen van de radar vertaalt naar een nauw- keuriger neerslagregistratie en -voorspelling. Verder wordt de informatie ontsloten via de Nationale Regenradar.


De regenradar Rijnmond op het dak van het Weena gebouw in Rotterdam (foto: Peter Schmidt)


6 WATERFORUM NR 2


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64