This page contains a Flash digital edition of a book.
WATERBOUW


De hoogwatergeul bij Veessen-Wapenveld is het op een na laatste grote project van het programma Ruimte voor de Rivier. Het laatste grote project van Ruimte voor de Rivier is de verbreding van de monding van de IJssel bij Kampen. Ook daar komt een hoogwatergeul. Die moet uiterlijk 2022 klaar zijn.


Inlaat met 60 vizierkleppen


Het waterbouwkundig hoogstandje is de800 m lange inlaat van de hoogwatergeul die al brug is uitgevoerd. Bij extreem hoogwater zorgt deze brug ervoor dat het dorp Veessen nog bereikbaar blijft. De inlaat heeft 60 stalen vizierkleppen die hydraulisch worden bediend. Het openen van de kleppen gebeurt met een mobiele ‘powerpack’. Hierdoor is er geen elektronica in of rondom de pijlers nodig.


Melkmeisjes


Onder normale omstandigheden rusten de kleppen op een betonnen drempel die tussen de pijlers is aangebracht. Voor elke pijler is een ophangjuk - het melkmeisje - voorzien waar


de cilinders aan bevestigd kunnen worden die de kleppen omhoog kunnen trekken. Zowel de jukken als de cilinders zijn demontabel en in een depot opgeslagen.


Bij extreem hoogwater - 5.65 meter +NAP - moeten de klep- pen binnen 12 uur geopend kunnen worden. Na de montage worden dan eerst 13 vizierkleppen in het midden van de in- laat geopend. Onder deze inlaten is een woelbak aangelegd. Deze bak bestaat uit circa 20.000 ton waterbouwasfalt en zorgt ervoor dat het water kan woelen, waarmee de energie/ turbulentie uit het water wordt gehaald. Na ongeveer twee uur is de hoogwatergeul gevuld en kunnen de overige klep- pen worden geopend.


Overstroming in 1995 Bij het dorp Veessen (rechtsboven op de foto) maakt de IJssel een nauwe bocht die werkt als een fl essenhals. Bij een extreme afvoer in februari reikte het water tot aan de kruin van de dijk. De buitendijkse camping liep helemaal onder.


WATERFORUM MAART 2017 41


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64