This page contains a Flash digital edition of a book.
AFVALWATER Verenigde Naties doet beroep op Nederlandse watertechnologiesector


Gezocht: rendabele en goedkope afvalwaterzuivering


door Esther Rasenberg


Wereldwaterdag op 22 maart staat in het teken van hergebruik van afvalwater. De toenemende waterschaarste vereist dat we afvalwater wereldwijd ‘veilig maar goedkoop’ gaan zuiveren en hergebruiken. De coördinator van het VN-Wereld water- programma vraagt Nederlandse watertechnologiebedrijven om hulp: “De Nederlandse kennis en kunde is hard nodig bij het vinden van rendabele ‘low cost’ technologie.”


Volgens de Verenigde Naties wordt globaal gemiddeld 80 procent van het afvalwater zonder zuivering in het milieu geloosd. Dat heeft niet alleen negatieve gevolgen voor het milieu, maar er gaan ook belangrijke bronnen en grondstof- fen verloren. “We kunnen afvalwater niet langer negeren”, stelt coördinator Stefan Uhlenbrook van het Wereldwater- programma van de VN. Dat is overigens makkelijker gezegd dan gedaan. De angst voor het hergebruik van afvalwater zit in veel landen diep. “Het wordt nog altijd geassocieerd met vervuiling en ziektes. Terwijl we al jaren over de technologie beschikken om afvalwater weer volledig te zuiveren tot drink- water. Singapore is daar een prachtig voorbeeld van”, aldus de VN-coördinator.


Koploper “Als we nu zorgen


dat we grondstoffen kunnen terugwinnen en de vervuiling beperken, is hergebruik zo moeilijk niet.” Stefan Uhlenbrook, coördinator


Wereldwaterprogramma


In navolging van de Verenigde Naties stellen ook de Orga- nisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) en het Stockholm International Water Institute (SIWI) dit jaar afvalwater als waardevolle bron centraal. En dat gaat dan niet alleen om water, maar ook om energie, metalen en nutriënten. Uhlenbrook: “Nederland loopt wereldwijd voorop als het gaat om het terugwinnen van grondstoffen.”


Uhlenbrook doelt bijvoorbeeld op de Nederlandse rwzi’s die zijn omgebouwd voor het terugwinnen van energie en fosfaat. Hergebruik van water uit afvalwater lijkt in Nederland minder


34 WATERFORUM NR 2


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64