This page contains a Flash digital edition of a book.
CIRCULAIRE ECONOMIE Herwonnen grondstoffen uit de drinkwaterbereiding.


van dien. Dat risico willen ze volgens Van der Kolk niet lopen. Tegelijk heeft hij begrip voor handhavers van de overheid die op hun strepen staan. “Wij opereren immers op nieuw terrein. Ik snap dat ze vanuit hun perspectief zoveel mogelijk aan de veilige kant willen staan. Maar in de praktijk werkt deze op- stelling belemmerend voor de handel.”


Hij benadrukt dat succesvolle ketens alleen kunnen worden opgezet als de betrokken partijen in elkaars keuken kunnen kijken. Hierbij moeten ze niet alleen transparant zijn over pro- ductieprocessen, maar ook inzicht geven in de kosten en baten van projecten. “Maar dat mag mededingingsrechtelijk vaak helemaal niet”, verzucht de directeur.


Onvolkomenheden Het bedrijfsleven dat de reststoffen afneemt, toont volgens Van der Kolk eveneens twee gezichten. Dat komt mede door onvolkomenheden in ketens die secundaire grondstoffen niet per se goedkoper maken in vergelijking met de virgin vari- ant. Imagotechnisch kunnen secundaire grondstoffen juist wel zeer interessant zijn. Hij onderbouwt zijn stelling met een voorbeeld uit de drinkwatersector: “Wij kunnen ijzeroxide en ijzerhydroxide jarenlang voor heel stabiele prijzen aanbieden. Wanneer je primair ijzer (-hydroxide, -chloride) op de markt koopt, is de prijs veel volatieler, bijvoorbeeld vanwege fl uctu- erende energiekosten. Toch willen potentiële afnemers zich niet langdurig vastleggen om het duurzame ijzer bij ons af te nemen. Wanneer de grondstof- of energieprijzen onderuit gaan, zijn ze immers duurder dan de concurrent. Daarom is een langetermijnperspectief ook zo belangrijk.”


Nationaal Grondstoffenakkoord Gezond en eerlijk werk in een nieuwe circulaire economie. Dat is het doel van het Nationaal Grondstoffenakkoord, dat op 24 januari door 180 partijen is ondertekend. Het akkoord beoogt een geleidelijke overgang in vijf prioritaire sectoren: maakindustrie, biomassa/voedsel, bouw, kunst- stoffen en consumptiegoederen. Het komende half jaar zal voor de transitie in deze sectoren een agenda worden opgesteld. Aan de hand daarvan wordt een aantal innova- tieprojecten geselecteerd voor de korte en lange termijn.


Bij het opstellen van de transitieagenda zullen ook Topsec- toren, waaronder de Topsector Water, worden betrokken. De transitie naar de circulaire economie kent een nauwe relatie met de energietransitie. Door zuiniger en slimmer om te gaan met grondstoffen, door recycling en door de toepassing van biobased materialen, kan immers een sterke bijdrage worden geleverd aan de beoogde afname van CO2-emissies. Op dit moment wordt een verkennend onderzoek uitgevoerd naar de relatie tussen klimaat, ener- gie en circulaire economie.


Verder zal Nederland met het Grondstoffenakkoord een bij- drage leveren aan de VN duurzaamheidsdoelen (Sustain- able Development Goals). In Nederland, in Europa en in de rest van de wereld.


WATERFORUM MAART 2017


25


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64