This page contains a Flash digital edition of a book.
WATERBOUW


Offi ciële ingebruikname Ruimte voor de rivier project Veessen-Wapenveld


Water in IJssel 71 centimeter lager


Foto’s: Marina Kemp en Rijkswaterstaat


Vijf jaar lang is er aan gewerkt en het heeft 187 miljoen euro gekost. De nieuwe hoogwatergeul langs de IJssel bij Vees- sen-Wapenveld, tussen Deventer en Zwolle. Bij extreem hoogwater kan in de geul 1.100 m3


water extra meestromen


en daalt het peil op de IJssel met 71 centimeter. Zelfs 35 km stroomopwaarts bij Zutphen heeft de geul nog een peil verla- gend effect. Daar daalt het peil 5 centimeter.


Offi ciële ingebruikname


Met een druk op de knop openden minister Melanie Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu en dijkgraaf Tanja Klip-Martin van waterschap Vallei en Veluwe op 23 februari een van de kleppen van de inlaat van de acht kilometer lan- ge hoogwatergeul tussen Veessen en Wapenveld. De aanleg is gerealiseerd door aannemerscombinatie IJsselweide, be- staande uit Van Hattum en Blankevoort (VolkerWessels) en Boskalis.


40 WATERFORUM NR 2


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64