This page contains a Flash digital edition of a book.
AQUA NEDERLAND BEURS NOVITEITEN


LoRa-module voor niveausensoren bij Keller - Industriële automatisering -


Het Internet of Things (IoT) ondergaat op dit moment een exponentiële groei en ook de toepassingsmogelijkheden lijken onuitputtelijk door het gebruik van LoRaWAN. Keller AG für Druckmess- technik uit Zwitserland speelt hier han- dig op in door een LoRa-module direct te koppelen aan zijn niveausensoren uit de serie 26Y.


Weinig vermogen LoRa is een specifi catie voor een tele- comnetwerk, geschikt voor langeaf- standscommunicatie met weinig ver- mogen en is uitermate geschikt om via internet data uit te wisselen tussen verschillende objecten. Vorig jaar intro- duceerde Keller


al met succes een


soortgelijke oplossing voor zijn digitale manometers.


Alternatief voor 3G-modem Met deze nieuwe applicatie biedt Keller vooral haar klanten binnen de water- sector, die voor eenvoudige niveau- meetsensoren draadloos


data willen


verzamelen, een veel goedkopere op- lossing dan de 3G-modems waar zij tot nu toe op waren aangewezen. Het kostenverschil is aanzienlijk. Is men met het gebruik van een 3G-modem al snel zo’n 1400 euro kwijt, met het confi - gureren van een niveausensor op een LoRa-netwerk denkt Keller zijn klanten voor nog geen 400 euro van dienst te kunnen zijn.


Korte levertijd Keller heeft de pas ontwikkelde appli- catie


voor zijn niveaumeetsystemen


uitvoerig en met succes getest en het nieuwe product is nu al commercieel beschikbaar. Op dit moment is Keller in staat per geïnteresseerde klant 100 systemen aan te bieden met een lever- tijd van nog geen drie weken.


Keller verwacht dat het koppelen van de twee bestaande systemen een enorme vlucht gaat nemen en zal leiden tot een welkome differentiatie in de markt.


Keller Nederland, Reeuwijk stand 380


Energie-effi ciëntie centraal bij KSB


KSB presenteert op het gebied van energie-effi ciëntie, naast de synchroon reluctantiemotor SuPremE IE4-motor, ook de Etanorm, de meest verkochte gestandaardiseerde water- pomp ter wereld voorzien van een PumpMeter/PumpDrive. Op het gebied van biogasinstallaties toont KSB de Amaprop mixer met dompelmotor voor toepassingen in de biogaspro- ductie en de afvalwaterbehandeling.


Onderwatermotorpomp Uit het drinkwaterprogramma is de onderwatermotorpomp UPA te zien. Deze pomp wordt onder meer toegepast voor water voorziening, bronbemaling en grondwatertoepassingen alsook voor brandblusinstallaties en drukverhogingsinstallaties.


Dompelpomp Maar ook de nieuwe generatie Amarex KRT dompelpompen is op Aqua Nederland te zien. De pompen worden ingezet voor het transport van diverse soorten afvalwater in gemeen- telijke, industriële en andere zakelijke toepassingen.


KSB Nederland stand 224


54 WATERFORUM NR 2


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64