This page contains a Flash digital edition of a book.
AQUA NEDERLAND VAKBEURS


Holland circulaire hotspot


Medio februari zette Envaqua-voorzitter Erwin Dirkse zijn handteke- ning onder de oprichtingsakte van Holland Circular Hotspot. Dit initiatief van rijksoverheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen moet een slinger geven aan de transitie naar de circulaire economie. Het platform dient echter ook als vehikel om circulaire technologische producten en kennis uit ons land wereldwijd te verspreiden en te promoten. Beide ambities spreken de voorman van de Nederlandse milieu- en watertechnologiesector enorm aan. “Milieu- en watertech- nologie zijn toch enigszins ouderwetse begrippen aan het worden. In een circulaire economie is geen plek meer voor ‘end of pipe’-techno- logie, maar om procesgeïntegreerde oplossingen om grondstoffen terug te winnen en de kringloop te sluiten. Onze leden willen in deze nieuwe ontwikkeling niet achterblijven”, aldus Dirkse.


Bij het bedienen van haar achterban hoort volgens Dirkse de organi- satie van een groot vakevenement als Aqua Nederland Vakbeurs. Hij constateert dat het aanbod van de ruim 300 standhouders op deze editie wederom onverminderd breed is. “Alle grote namen staan op de beurs. Een mooie dwarsdoorsnede van wat Nederland te bieden heeft. Voor bezoekers is er beslist het nodige te zien.”


Innovaties in Aqua lounge


“De Aqua lounge van de drie organiserende partijen, Envaqua, Netherlands Water Part- nership en Water Alliance, staat helemaal in het teken van innovaties”, laat directeur Hein Molenkamp van Water Alliance weten. “Wij willen de beurs aantrekkelijker maken voor bezoekers die niet uit de watertechnologie- sector komen maar uit andere sectoren”, zo licht Molenkamp toe. “Daarom hebben we ervoor gekozen om in de Aqua lounge vijf in-


novaties te tonen die allemaal iets bijzonders hebben. Zo is er bijvoorbeeld de innovatie van Wafi lin met hun compact membraan- systeem om melk in te dikken op de boer- derij waardoor kan worden bespaard op de transportkosten. Het gaat wel om een markt van 20.000 melkveehouders. Dit toont aan hoe belangrijk innovaties kunnen zijn buiten de watersector zelf.”


Specifi eke expertise onderstrepen


“Zero liquid-discharge is de onbetwiste trend in de water- markt”, vertelt commercieel directeur René Elferink van RWB, die op de komende editie van Aqua Nederland Vakbeurs veel belangstelling verwacht vanuit de industrie. “Het draait echter allang niet meer alleen om het terugdringen van lozingen en de steeds hogere lozingskosten, maar ook om hergebruik van reststromen. Deze ontwikkeling noodzaakt bedrijven om innovatief met afvalwaterstromen om te gaan. Er worden specifi eke expertises gevraagd. We richten ons nadrukkelijk op afvalwaterhergebruik samen met het opwaarderen van af- valstoffen.” Als voorbeeld noemt Elferink het terugwinnen van bruikbare stoffen uit mest en digestaat.


44 WATERFORUM NR 2


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64