This page contains a Flash digital edition of a book.
Aanbesteden op functionaliteit


Vertrouwensrelatie tussen leverancier en klant


door Olav Lammers


Waterschap Aa en Maas besloot de aanbesteding voor een nieuwe decanter op een van zijn rwzi’s niet op prijs in te steken, maar op functionaliteit. Zowel het waterschap als de leverancier zijn na een jaar zéér tevreden over de samenwerking die hierdoor ontstond. “We hebben geen decanter gekocht, maar een relatie waarmee wij geheel ontzorgd werden”, stelt het waterschap. De continuïteit van de rwzi is bovendien beter geworden en de onderhoudskosten zijn gedaald. Win-win?


Waterschap Aa en Maas keerde HAUS Europe 10.000 euro bonus uit, omdat de vorig jaar nieuw geplaatste decanter op de rwzi in Oijen boven verwachting goed functioneert. HAUS is erin geslaagd de performance van de decanter zodanig te optimaliseren, dat onderhoudsbeurten kunnen worden uitge- steld. Over het afgelopen jaar is een kostenreductie van ruim 10.000 euro bereikt.


Op de rioolwaterzuiveringsinstallatie in Oijen was men drie jaar geleden toe aan de vervanging van de bestaande de- canteerslibcentrifuge. “Over de decanter zelf waren wij niet ontevreden, maar door de sterk fl uctuerende chemische sa- menstelling van het zuiveringsslib en vooral het zand was de slijtage enorm. Daarom moest veel extra onderhoud worden verricht”, vertelt Ton Bertrand, werkvoorbereider op de rwzi


30 WATERFORUM NR 2


Oijen. “Die kosten waren niet mals en kwamen geheel voor rekening van het waterschap; in totaal zo’n zestig procent van de aanschafwaarde.”


Aanbesteding


“Om niet met dezelfde problemen geconfronteerd te worden, was duidelijk dat wij de aanbesteding geheel anders moesten inkleden dan we gewend waren”, zegt Xandor Eblé, project- manager bij Aa en Maas. “Dus niet langer uitsluitend in con- currentie machines laten aanbieden, maar duidelijk de rand- voorwaarden die wij aan een nieuwe decanter wilden stellen, in de vraag opnemen. Dat betekende nogal wat, vooral ook omdat wij als overheid transparant moeten aanbesteden en aan allerlei regels gebonden zijn. Eisen aan functionaliteit en wederkerigheid maken het voor ons extra moeilijk om een


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64