This page contains a Flash digital edition of a book.
AQUA NEDERLAND VAKBEURS


Programma Nationale Watertechnologie Week


Tijdens de Aqua Nederland vakbeurs en Rioleringsvakdagen zijn er in de Evenementenhal in Gorinchem iedere dag se- minars van 10.00 tot 12.30 uur. ’s Ochtends een seminar, ’s middags de beurs. Iedere dag staat een ander watertechnologie thema centraal met presentaties van innovatieve technieken en oplossingen voor duurzaam water(her)gebruik, nu, maar vooral ook voor later. Alle seminars zijn vrij toegankelijk, vooraf aanmelden is wel nodig.


Dinsdag 21 maart CAPWAT Community of Practice Seminar over de recente ontwikkelingen en interessante projecten in de afvalwatertransportsector. • Intelligente pigs voor conditiebepaling van rioolpersleidingen • Inline inspection - Inspecting the (un-)inspected • Grootschalig geautomatiseerd systeem voor prestatie- monitoring persleidingsystemen


• Vetdrijfl agen in pompkelders - Nieuwe kennis over vorming en verwijdering


• Gegevenswoordenboek Stedelijk Water (GWSW) en de uitbreidingsmodule voor gemalen


Samenwerking in de waterschapsmarkt, bedrijven en opdrachtgevers aan zet Seminar over vernieuwingen in de waterschapsmarkt met praktijkvoorbeelden van nieuwe samenwerkingsvormen tussen waterschapen en tendermanagers en bedrijfsleven. • Marktvisie waterschappen: wat levert het u op? • Uitleg over het belang en de aanpak van waterschappen vanuit het Platform Watershapswerken


• Leren van project rwzi Brabantse Delta • Samenwerking de succesfactor bij renovatie rwzi Den Bosch


Workshop Water & tuinbouw Het programma van deze workshop beoogt de krachten te bundelen uit de Topsector water, Topsector Tuinbouw en uit- gangsmaterialen en Topsector Agri & Food. De deelnemers gaan op zoek naar nieuwe antwoorden om de totale keten van water(kwaliteit), emissies en nutriënten aan te kunnen pakken. Na vier pitches op de thema’s Gewasbescherming, Nutriënten, Micro-organismen en Zout, zullen deze in werk- groepen verder worden uitgewerkt in (onderzoeks)vragen en follow-ups.


Woensdag 22 maart Communaal afvalwater


Seminar over huishoudelijk afvalwater met veel actuele onderwerpen • Nieuwe grondstoffen uit afvalwater • De RWZI van de toekomst door Ruud Peeters (De Energie & Grondstoffenfabriek)


• Zuiveren met verstand • S.C.H.O.O.N maakt duurzaam rwzi De Groote Lucht • Power to protein • Celluloseterugwinning uit afvalwater • Organica, de zuiverende kas • De gevaren van het tijdelijk afsluiten van (riool)leidingen • Remote sensoring in rioolsystemen • Zonder gas de verwarming stoken?


Donderdag 23 maart Drink-, proces- en industrieel water


Seminar over slimme oplossingen voor de optimalisatie van drinkwater en proceswater. • Verwijdering van Cyanide uit afvalwater met AOP • TOC verwijdering in demineralisatieprocessen • Koelwaterconditionering in de toekomst • Legionellapreventie • Coagulant uit ijzerslib • The Human Sensor brengt werelden samen • Zo werken waterbedrijven samen om te innoveren • Fosfaatverwijdering uit de Bollenstreek • UpfallShower: het nieuwe (duurzaam) douchen


WATERFORUM MAART 2017


47


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64