This page contains a Flash digital edition of a book.
CIRCULAIRE ECONOMIE


Afzet reststoffen is geen abc’tje Grondstoffenakkoord moet transitie naar circulaire economie versnellen


Ondertekening van het Grondstoffenakkoord in aanwezigheid van minister Henk Kamp en staatssecretaris Sharon Dijksma. (foto Jorrit Lousberg)


Eind januari tekenden 180 partijen het Nationaal Grondstoffenakkoord, met afspraken om de Nederlandse economie te laten draaien op herbruikbare grondstoffen. Doel is de overgang naar de circulaire economie te versnellen. “Maar de snelheid waarmee de grondstoffenketens nu gaan veranderen, moeten we niet overschatten”, zegt directeur Olav van der Kolk van AquaMinerals. Hij wijst op de lastige reststroom struviet: “De op- stelling van de overheid werkt soms belemmerend voor de handel.”


door Adriaan van Hooijdonk


Diverse partijen uit de watersector, waaronder de Unie van Waterschappen, Vitens en Wetsus, ondertekenden het Natio - naal Grondstoffenakkoord omdat ze volop kansen zien om meer reststromen uit de drink- en afvalwatersector terug te winnen en te verwaarden. Ook tijdens de vakbeurs Aqua Nederland (in maart in de Evenementenhal in Gorinchem) zijn veel watertechnologiebedrijven aanwezig die met dergelijke reststromen wel raad weten.


Een van de partijen is de voormalige Reststoffenunie. “Toen ik hier in januari 2016 begon, zijn we eerst op zoek gegaan naar een andere naam”, zegt directeur Olav van der Kolk van AquaMinerals. “Reststoffenunie klonk niet alleen gedateerd, maar straalt ook geen hoogwaardigheid uit. Bovendien doen wij steeds meer zaken in het buitenland en dan bekt AquaMi- nerals toch net iets beter.”


Kosten en opbrengsten AquaMinerals verhandelt voor de drinkwaterbedrijven jaarlijks bijna 200 kton aan reststoffen, met name kalkkorrels, kalkslib en waterijzer - samen goed voor 70 procent. De rest bestaat uit poederkoolslib, fi ltergrind, struviet en humuszuren. In totaal gaat het om een handelswaarde van circa twee miljoen euro per jaar.


Het bedrijf verkoopt de kalk aan de beton-, tapijt- en glas- industrie, en aan de landbouwsector. Het waterijzer dat vrij- komt bij de ontijzering van grondwater en coagulatie van oppervlaktewater wordt veelvuldig toegepast in biogasreac- toren en rwzi’s om zwavelgassen te voorkomen. Van der Kolk benadrukt dat afnemers in alle gevallen hiervoor betalen. Toch wegen de kosten van transport, opslag en bewerking in sommige gevallen niet op tegen de opbrengsten.


WATERFORUM MAART 2017 21


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64