This page contains a Flash digital edition of a book.
Een compleet pakket van fi ltermaterialen + expertise gratis meegeleverd! - Waterbehandeling -


Door haar enorme schat aan ervaring en scheikundig/techni- sche achtergrond is Aqua-Techniek in staat adviserende ser- vice t/m de voorspelling van het te verwachten resultaat aan haar klanten te verlenen.


Inert fi ltermateriaal voor fi ltratie van zwevende deeltjes • Antraciet = Aqua-cite® • Filterzand = Aqua-sand • Grind = Aqua-gravel • Garnet = Aqua-garco • Puimsteen = Aqua-volcano


Filtermateriaal voor ontzuring, pH verhoging, re-mineralisatie • Calcium carbonaat = Aqua-juraperle • Half gebrande Dolomiet = Aqua-semidol


Filtermateriaal voor katalytische ijzer- en mangaanverwijdering vanaf de 1e • Mangaan dioxide = Aqua-mandix


minuut


Voor geur-, smaakverbetering en ontchloring • Actief kool = Aqua-carb Pool


Inorganisch fi ltermateriaal voor ammoniumverwijdering • Clinoptiloliet = Aqua-multolite


Entmateriaal voor centrale ontharding • Granaatzand = Aqua-garfi ne, • Marmer = Aqua-calcite • Zand = Aqua-sand • Gebroken pellets


http://www.aqua-techniek.com


Aqua-Techniek, Hellevoetsluis stand 171


Radarniveaumeter met bluetooth communicatie - Meet & regel -


Endress+Hauser introduceert de Micro- pilot FMR10 en FRM20 contactloze niveaumeters. Deze compacte radar- meters zijn speciaal ontwikkeld voor toepassingen in drink-, proces- en af- valwaterapplicaties.


Innovatief uitge-


rust met bluetooth-technologie voor een contactloze bediening op afstand. Mede ook door de zeer compacte en


doordachte design zijn deze Micropi- lots volledig toegespitst op zijn niveau- meettaak.


Contactloos Micropilot FMR10 en FMR20 behoren tot de eerste contactloze radar niveau- meters die via Bluetooth® communica- tie kunnen worden bediend. Deze inno- vatieve


bedieningsmethode verhoogt


de beschikbaarheid van het meetpunt door snelle toegang tot de applica- tie-specifi eke data. De SmartBlue app staat ook garant voor kostenbesparin- gen door het gebruik van de bestaande hulpmiddelen.


Compact De FMR10 en FMR20 zijn de meest compacte radar niveaumeters op de markt dankzij het unieke ontwerp waar- bij de zender en ontvanger in één chip geïntegreerd zijn. Door het compacte design zijn de sensoren uitermate ge- schikt voor toepassingen met een be perkte inbouwmogelijkheid. De be- huizing en natte procesdelen bestaan volledig uit PVDF. De ingegoten elek- tronica weert het binnendringen van water. Beide maatregelen garanderen een lange levensduur van de sensor.


Meer informatie op: www.yourlevelexperts.com


Endress+Hauser, Naarden stand 148


50 WATERFORUM NR 2


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64