This page contains a Flash digital edition of a book.
WATER & SANITATIE Dick van Ginhoven met waterminister Emma Francoise Isumbingabo (rechts) van Rwanda.


VN millenniumdoel voor water, zo’n 800 miljoen mensen toe- gang krijgen tot drinkwater en wij vroegen ons af: hoeveel kan Nederland daarvan doen? In eerste instantie dachten we aan 10 tot 20 miljoen mensen, maar Van Ardenne meer dan verdubbelde dat en zo kwamen we uit op een Nederlandse millenniumdoelstelling van 50 miljoen mensen voor drinkwater en 50 miljoen mensen voor sanitatie. Van die politieke ambitie hebben we nu nog plezier”, aldus Van Ginhoven. “We zijn resultaatgericht gaan werken. De amateuristische caritas- projecten voor arme mensen hebben plaatsgemaakt voor professionele resultaatgerichte programma’s.”


Ander spel Als gevolg van de economische crises moest de Nederlandse overheid bezuinigen en dat raakte ook de waterhulp. “Waar we vroeger jaarlijks 150 miljoen euro hadden, werken we nu met nog maar 90 miljoen per jaar. Toch bleef de doelstelling overeind”, verzekert Van Ginhoven. “In 2015 hebben we de millen niumdoelstelling voor ‘50 miljoen mensen toegang tot drinkwater’ niet gehaald. Daar hebben we drie jaar langer voor nodig en we hebben goede hoop die in 2019 alsnog te halen.”


Intussen zijn daar de nieuwe VN-duurzaamheidsdoelen voor 2030 bijgekomen. Nederland heeft een nieuw doel: 30 miljoen


mensen toegang tot veilig drinkwater en 50 miljoen mensen toegang tot een schone toilet in 2030. “Het spel is wel anders geworden”, stelt Van Ginhoven vast. “Het gaat nu niet meer alleen om toegang tot drinkwater. Het gaat om toegang tot schoon drinkwater. Het water moet vrij zijn van pathogenen en van stoffen zoals arseen. Dat maakt de voorzieningen wel duurder. We hebben nog maar veertien jaar, dus tijd om er- voor te sparen is er niet. We hebben het geld nú nodig.” En zo komt hij weer terug bij de lokale kapitaalmarkt.


Raar zooitje


Die lokale kapitaalmarkten moeten volgens Van Ginhoven een zetje krijgen: “Investeerders, zoals lokale pensioenfond- sen, zien de watersector als een raar, ongeregeld zooitje. Ze zien dat mensen hun waterrekeningen niet betalen. En waar de energiesector de stroom afsluit als de rekening niet wordt betaald, blijft het waterbedrijf gewoon doorgaan met het leve- ren van water. Je sluit het water niet zomaar af. Het ontbreekt de directeuren aan fi nanciële discipline. Ze moeten ervoor zorgen dat het geld netjes binnenkomt op de rekening van hun bedrijf en niet gelijk een feestje gaan organiseren. Het geld moet gebruikt worden voor het onderhoud en het terug- betalen van de leningen.”


WATERFORUM MAART 2017


15


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64