This page contains a Flash digital edition of a book.
AQUA NEDERLAND BEURS NOVITEITEN


Lagere energiekosten door verbeterd ontwerp - Meet & regel -


VAG Armaturen heeft onlangs haar le- veringsprogramma uitgebreid met een geoptimaliseerde versie van de dub- bel excentrische vlinderklep VAG EKN H300. Naast het gepatenteerde, hydro- dynamisch geoptimaliseerde klepblad, is ook de binnendiameter vergroot door de klepzitting te verkleinen. Drukcom- pensatie kanalen in het klepblad zorgen voor verdere verlaging van de stro- mingsweerstand en minder turbulentie rondom het klepblad.


Minder weerstand Een hoge stromingsweerstand zorgt in- direct voor hogere energiekosten. Hoe beter de stroomlijning van het klepblad van een vlinderklep, des te minder de weerstand. Hierdoor zullen pompen minder energie hoeven te gebruiken. Een optimaal gestroomlijnde afsluiter draagt daarom signifi cant bij aan verla- ging van de energiekosten.


Deze optimalisatie van de VAG EKN vlinderklep resulteert in een totale ver- laging van de weerstand tot wel 40


procent in vergelijking met conventio- nele dubbelexcentrische vlinderklep- pen. Vanzelfsprekend kan deze energie besparing inzichtelijk gemaakt worden middels diverse berekeningen en CFD animaties.


Nieuw klepblad


Naast het verlagen van de stromings- weerstand kent het nieuwe klepblad nog een erg belangrijk voordeel. Het zogeheten X-wing ontwerp zorgt voor een laminaire stroming in de leiding, hiermee wordt de kans op cavitatie aanzienlijk verkleind en kan de totale installatie veel compacter worden ge- bouwd.


Uitvoeringen De VAG EKN vlinderklep is verkrijgbaar in alle standaard nominale diameters van DN 100 tot en met DN 4000. De vlin- derklep is uitgevoerd in een gefl ensde uitvoering en kan voorzien worden van diverse bedieningsvormen waaronder elektrische en pneumatische bedienin- gen. Naast de reguliere F4 bouwleng-


te is tevens tot Dn1500 een kort mo- del verkrijgbaar conform face-to-face lengte EN 558-1 serie 13. Door de druk ondersteunden geprofi leerde afdich- ting is lekdichtheid in beide stromings- richtingen gegarandeerd. Afhankelijk van de nominale diameter en inbouw situatie kan de VAG EKN vlinderklep gebruikt worden tot werkdrukken oplo- pend naar 50 bar.


Econosto, Rotterdam Stand 275


Optimalisatie waterbehandeling bij Yokogawa - Proces automatisering -


Sinds de oprichting in 1915 is Yokogawa wereldwijd actief in de meet- en regeltechniek. Het bedrijf is leverancier van proces- automatisering voor verschillende industrieën zoals: chemie, olie & gas, power, pharma en (afval)water.


Ervaring


Om in de watersector concurrerend te opereren is het van belang de prestaties van waterbehandelingsinstallaties te optimaliseren en de operationele kosten te verlagen. Dankzij de omvangrijke ervaring van Yokogawa met vloeistof analy- se metingen zoals pH, geleidbaarheid en opgeloste zuurstof, kan het bedrijf hierbij ondersteunen.


Op de stand van de Aqua Nederland vertelt Yokogawa graag meer over de evolutie van de vloeistof analyse, zoals conven-


tionele pH metingen met de drie sensoren pH glas sensor, referentie sensor en temperatuur evenals de ‘intelligente’ draadloze pH sensoren.


Automatisering Voor water- en afvalwaterbehandelingsinstallaties leveren Yokogawa dé complete automatiseringsoplossingen aan. Deze oplossingen omvatten geavanceerde technologieën, een uitstekende kwaliteit van het product en uitgebreide ap- plicatie know-how in de gehele levenscyclus. Producten die Yokogawa levert zijn onder meer pH-, ORP, geleidbaarheid sensoren en fl owmeters.


Yokogawa, Amersfoort stand 203


WATERFORUM MAART 2017


51


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64