This page contains a Flash digital edition of a book.
AQUA NEDERLAND BEURS NOVITEITEN


Bioslib- en effl uentfl otatie voor betrouwbare slibscheiding - Afvalwater -


Ingenieursbureau AAQUA is naast het ontwerpen en installeren van waterzui- veringsstations, gespecialiseerd in de ombouw en vernieuwing van bestaan- de installaties, waarbij ze onder andere de fl otatie als verstoppingsvrije schei- dingstechnologie in het licht plaatst in andere applicaties dan de voorzuive- ring: bij plaatsgebrek, productieverho- gingen of problemen met zwevende stoffen, kunnen SBR’s omgebouwd worden tot continue systemen gevolgd van een bioslibfl otatie, in plaats van een nabezinktank of membranen.


Compact De bioslibfl otatie speelt de de rol van een betrouwbare slibscheiding met tal- loze voordelen. Zo wordt het spuislib ge- concentreerd naar 40 g/l, het zwevende


stoffengehalte tot minder dan 30 mg/l, het drijvend slib verwijderd en de ruimte- inname en civiele werken worden tot een minimum beperkt.


Effl uent polishing Een nabezinker wordt soms behou- den, en voorzien van een effl uent po- lishing DAF, die de slecht bezinkbare slibfractie verwijdert, indikt tot +- 40 g/l, ontkleurt en recalcitrante CZV en P tot minder dan 1 mg/l verwijdert. Dit als alternatief van zandfi lters en ac- tiefkool fi lters, die het fi lamenteus slib niet of moeilijk verwijderen, alsook het slib niet indikken, en die opereren via backwashes en regeneraties. De zelf- gebouwde fl otaties zijn full-option met onder andere een 7 bar drukvat met inventief grove bel-scheidingsmecha-


nisme, die een continu heel fi jn bruis- water injecteert en een indikkingsrooster.


AAQUA, Sint-Katelijne-Waver, België stand 177


Clamp-on Fluxus debietmeter bij Flexim - Meet & regel -


Flexim levert de Clamp-on ultrasone Fluxus debietmeters voor drink- en afval water leidingen. Geen inbreuk in de lei- ding, geen drukval, montage op de leiding en niet in de leiding.


De Fluxus WD-serie maakt gebruik van het meest robuuste montagesysteem dat verkrijgbaar is. De sensoren worden op de leiding bevestigd met brede roestvrijstalen banden en vastgezet in robuuste RVS-stalen behuizingen. De sensoren zelf hebben IP68-beveiliging en versterkte transducerkabels.


Koppelpads


Nog een uniek kenmerk van Flexim is dat de akoestische koppeling door duurzame koppelpads wordt gerealiseerd in plaats van koppelgel dat kan slijten of wegspoelen. Dit alles garandeert de duurzaamheid van het systeem en maakt het zowel geschikt voor installatie binnenskamers als in ingegra- ven faciliteiten.


Flexim Instruments, Berkel en Rodenrijs Stand 282


WATERFORUM MAART 2017


49


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64