search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Check Up Militairen Mali omgekomen Aantal veteranen in Tweede


door defect mortier Het dodelijke mortierongeval dat twee Nederlandse militai- ren vorig jaar het leven kostte, werd veroorzaakt door een fout in het ontstekingsmechanisme. Dit blijkt uit onderzoek van de marechaussee. Kevin Roggeveld en Henry Hoving kwamen op 6 juli vorig jaar in Mali om het leven tijdens het oefenen met een 60 mm mortier toen een mortiergranaat ontplofte. Een derde militair raakte hierbij zwaargewond. Volgens het rapport valt de twee militairen niks te verwij- ten. Het rapport is niet openbaar gemaakt, maar de conclu- sies zijn wel gedeeld met de nabestaanden. Het is nu aan het OM of er iemand voor hun dood wordt vervolgd. Het OM wacht nog op andere onderzoeksresultaten voordat het beslist over vervolging. (LvD)


Oorlogsslachtoffers Nationaal Ereveld Loenen krijgen gezicht


Op maandag 1 mei komt Nationaal Ereveld Loenen even tot leven tijdens Ereveld Vol Leven 2017. Honderden oorlogsslachtoffers, militairen en burgers, krijgen een gezicht omdat ze worden vertegenwoordigd door leef- tijdsgenoten (representanten). Zo staat er achter de steen van een 21-jarige militair die sneuvelde een even oude man. Via de website www.ereveldvolleven.nl kunnen belangstellenden zich opgeven als bezoeker of als repre- sentant. De doorlopende openingsceremonie start om 14.00 uur voor het publiek. (JR)


Kamer gelijk gebleven Uit de uitslag van de verkiezingen van 15 maart blijkt dat het aantal veteranen in de Tweede Kamer gelijk blijft (zie Check Up 1-2017). De enigen die een zetel wisten te bemachtigen, zaten al in de Tweede Kamer: Raymond Knops (Irak) en Hanke Bruins Slot (Afghanistan) voor het CDA en Anne Mul- der (Bosnië) en André Bosman (Afghanistan) voor de VVD. Susan Teunissen haalde het net niet, zij stond derde voor Forum voor Democratie, dat twee zetels haalde. En hoewel de 29e plaats van Joyce Kardol voor de PVV in de peilingen nog kansrijk leek, bleef haar partij bij de definitieve uitslag steken op 20 zetels. Voorafgaand aan die Tweede Kamerverkiezingen konden zo’n 540 Nederlandse militairen in Mali, Irak en Afghani- stan hun stem uitbrengen. Op de verkiezingsdag zelf werden hun stembiljetten ingeleverd bij de briefstembureaus op de bases in Gao, Erbil en Mazar-e-Sharif. Nadat de uitgebrachte stemmen waren geteld, werd de uitslag doorgegeven aan Den Haag, de gemeente die alle stemmen van Nederlanders in het buitenland verzamelt. Militairen elders in het buitenland konden stemmen per brief of in Nederland iemand een vol- macht geven om voor hen te stemmen. In totaal verblijven op dit moment meer dan negenhonderd militairen in het buiten- land. (JR)


Een militair op missie in Afghanistan brengt in 2012 zijn stem uit voor de Tweede Kamerverkiezingen. Foto: ministerie van Defensie


Staat meent dat zaak treinkaping wel is verjaard


Het ministerie van Defensie maakte bekend dat de Neder- landse overheid van mening is dat de zaak over de treinka- ping bij De Punt in 1977 wel is verjaard. Daarom wil de Staat een tussentijds beroep in de rechtszaak over de aanspra- kelijkheid van de Staat voor de dood van twee kapers. De rechtbank in Den Haag had in februari juist bepaald dat de Staat zich niet kon beroepen op verjaring in deze zaak (zie Checkpoint 2-2017). Defensie wil ook niet dat er in deze zaak mariniers gehoord worden, dat zou te belastend zijn. (LvD)


8 april 2017


Foto: Carolien Sikkenk Photoline


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65