search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
kan. “Het zit meer in mijn hoofd. De as van mijn vader ligt in Korea en dat is goed. Het is prima zo, ik denk dat hij daar op zijn plek is. En ik denk ook dat ik er nog wel eens naartoe ga.”


Zesvoudig veteraan Wessels is momenteel als adjudant- onderofficier instructeur werkzaam bij de Explosieven Opruimingsdienst Defensie, EOD-school. Het Koreaverle- den van zijn vader heeft volgens hem geen invloed gehad op zijn eigen keuze om voor de krijgsmacht te gaan werken. “Destijds wist ik niks van zijn Korea- tijd. Ik ben in 1985 bij de Koninklijke Marechaussee begonnen en na een mis- lukte flirt met de politie in 1993 wilde ik graag op uitzending, ik wilde wel eens wat anders.” Met zes heel uiteen- lopende uitzendingen achter zijn naam lijkt dat aardig gelukt. Hij ging eerst twee keer naar Bosnië (’94 en ’98), werd in 2003 uitgezonden naar Irak en drie jaar later naar Uruzgan, steeds als wachtmeester der 1e klasse. Daarna volgden twee uitzendingen als opperwachtmeester, in 2008 naar Tsjaad en in 2014 naar Zuid-Soedan. Vrijwel alle uitzendingen was zijn taak algemene militaire politiedienst, maar


tijdens zijn tweede missie in Bosnië trainde hij de lokale politie en onder- zocht hij schendingen van mensenrech- ten en in Zuid-Soedan moest hij toe- zicht houden op vluchtelingenkampen. In zowel Bosnië (’94) als Afghanistan ging Wessels op uitzending met lucht- mobiel. Met de mariniers ging hij naar Irak en Tsjaad. “Ik vond de samenwer- king prima. Ik heb persoonlijk nooit problemen gehad met de mariniers of luchtmobiel. Je hoort er gewoon bij, alleen je hebt ander werk. Zo zie ik ook mijn collega’s. Je bent allemaal militair, alleen ik werk bij de marechaussee en zij bij de mariniers of bij de landmacht. En ieder heeft zijn eigen verantwoorde- lijkheid. Ik heb dat altijd als heel prettig ervaren. Ook in Tsjaad.”


Shag in Bosnië De meest heftige, maar ook de mooiste uitzending noemt hij zijn eerste, die in het kader van UNPROFOR naar Bosnië. “Er zijn altijd mensen die ergere dingen hebben meegemaakt en ik wil ook niet overdrijven, maar het had fout kunnen gaan. Nadat we onze tolk naar huis had- den gebracht, vielen de granaten daar in de straat en konden wij niet terug naar het kamp. En in Sarajevo stond


er ineens een jochie van een jaar of 10 naast ons voertuig met een pistool op mij gericht. Even later liep hij weg, blies een keer in de loop van het wapen en stopte het lachend weg. We werden ook een paar keer onderweg vastgehouden. Eigenlijk werden we dus gegijzeld. Na Bosnië heeft het wel een tijdje geduurd voor ik weer helemaal in mijn ritme zat. Ik denk dat het wel een half jaar tot driekwart jaar heeft geduurd voor ik me weer goed in mijn vel voelde zitten.” Met zijn vader had hij het niet over zijn ervaringen. “Hij sprak niet veel over Korea en ik niet over Bosnië. Later heb ik hem wel verteld wat er is gebeurd. Maar het waren twee heel verschillende missies. Hij werd gewoon naar een oor- log gestuurd, hij moest vechten. Wij gingen als vredeshandhavers naar Bos- nië.” Maar in brieven schreef zijn vader steeds: ‘Doe voorzichtig, pas goed op jezelf.’ Ook kreeg hij in Bosnië een keer shag opgestuurd. “Ik rookte toen al twee jaar niet meer. Ik dacht: waarom stuurt hij nou in godsnaam shag op? Maar later begreep ik het wel. Hij zei: ‘Als je proble- men hebt, kun je een peukie roken.’ Dat soort dingen.”


Opperwachtmeester Peter Wessels tijdens zijn uitzending in Tsaad, 2008.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65