search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Dubbel Check


‘Ik wilde alleen maar missies doen’


Op het Bevrijdingsfestival op 5 mei in Utrecht kunnen bezoekers dit jaar speeddaten met Freddy Heuberger. Hoewel hij met de data 4 en 5 mei weinig heeft, vertelt hij die dag graag over zijn vele missies.


Door: Anne Salomons O


pgegroeid in Nieuw-Guinea in een wereld van militairen en met een vader die bij de politie zat, was het voor Heuberger de gewoonste zaak van de wereld om het leger in te gaan. Zijn eerste keus, het politiewerk, viel al snel af vanwege “de softe cultuur” die in de jaren zestig bij de


politie heerste. Dus werd het een carrière bij Defensie. “Helaas begonnen in 1991 de bezuinigingen. In die tijd zat ik op de kazerne Langemannshof in Duitsland. Als kazernecommandant heb ik deze kazerne zelf moeten sluiten.” Ondertussen zag hij in zijn omgeving Engelse militairen die allemaal naar Irak werden uitgezonden. Dat wilde hij ook heel graag, maar wat hij ook probeerde, telkens lukte dat niet. “Ik vond dat heel rottig. Veel Engelsen kwamen flink beschadigd terug. Ik voelde me ook schuldig.” Terug uit Duitsland werd Heuberger compagniescommandant bij de geneeskundige eenheid in Ermelo. En het duurde nog twee jaar voordat hij in 1995 eindelijk werd uitgezonden, naar Bosnië, als hoofd Inlichtingen. “Ik had nul ervaring met inlichtingenwerk”, vertelt Heuberger lachend. “Na een kort gesprekje in Apeldoorn kon ik naar Tuzla, in Bosnië. Daar kwam ik terecht tussen allemaal doorgewinterde intel-mannen. Ik weet nog, de eerste briefing die ik gaf, was een drama. Maar daarna ging het goed.” Heuberger moest het vak al doende leren. Iedere dag werd hem keurig door alle buitenposten informatie verstrekt. Maar van enige samenwerking tussen de inlichtingendiensten van de verschillende landen was geen sprake. “Je kreeg totaal geen informatie. Die had- den ze wel, maar die wilden ze niet met je delen. Dan baal je wel.”


Naam en leeftijd: Freddy Heuberger (70)


Missies Toen Srebrenica viel, was Heuberger in Nederland met verlof en kon hij de begra- fenis van Raviv van Renssen bijwonen. Daarna ging hij tot zijn pensioen nog regelmatig op uitzending als inmiddels doorgewinterde inlichtingenman naar Sarajevo en als waarnemer van de VN naar Libanon. Voor Buitenlandse Zaken ging hij ook nog naar Soedan. Heuberger denkt er met enige weemoed aan terug: “Ik wilde toen alleen maar missies doen.” Later is hij ook nog terug geweest naar Bosnië om samen met andere veteranen vrijwilligerswerk te doen, zoals school- tjes opknappen.


Uitzendingen: Bosnië, Libanon en Soedan


Rang en functie: majoor Geneeskundige Troepen, inlichtingen tijdens de uitzendingen Is nu: gepensioneerd Hobby’s: sport Hekel aan: oneerlijkheid Beste oorlogsfilm/-boek: niet echt


Voor de klas Een paar keer per jaar staat Heuberger voor groepen kinderen om in het kader van Veteraan in de Klas over zijn vredesmissies te vertellen. Zo stond hij ook voor de klas op het Montessori College in Amsterdam, waar hij het verhaal over Srebrenica vertelde. “Ik ben het jaar daarop bij die school teruggekomen en toen bleek de eindexamenklas Bosnië zelfs als project te hebben. Nu gaan ze er op 6 mei met de hele klas naar toe. Ik heb me natuurlijk meteen opgeworpen als vrijwillige chauf- feur.” De dag voor vertrek gaat hij in veteranentenue eerst nog speeddaten op het Bevrijdingsfestival in Utrecht. Met al zijn missies heeft hij in ieder geval vol- doende stof om te vertellen. Maar als kanttekening plaatst hij wel de datum van 5 mei. “4 en 5 mei, daar heb ik als Indische Nederlander weinig mee.”


Kijk voor meer informatie over het speeddaten op pag. 47 of op www.veteraneninstituut.nl/speeddaten-met-veteranen/


april 2017 33


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65