search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Check uw agenda


granaatgooien, een springparcours en een behendigheidstest. Daarnaast moeten deelnemers ook een kennistest afleggen. Alle routes lopen over het terrein van het Infanterie Schietkamp Harskamp en het Nationale Park de Hoge Veluwe. Zie voor het actuele pro- gramma de website: www.mpttp.nl. Het maximum aantal deelnemers is vastge- steld op 140. Opgave: via het inschrijf- formulier op de website. Stichting Mili- taire Prestatietocht Te Paard (MPTTP) p/a Simon Vestdijkstraat 23, 6708 NW Wageningen, tel: 06-43008629 (voorzit- ter), e-mail: info@mpttp.nl.


3V03 In het weekend van 4 t/m 7 mei tijdens het Brielse Bevrijdingsfestival staat Brielle helemaal in het teken van de Bevrijdingsdagen van 1945. Leger- voertuigen uit die tijd komen naar Brielle. Op het Blijkersbolwerk en het Bastion V verrijst een groot legerkampement om zo geallieerden onderdak te bieden. Vier dagen lang is het mogelijk om van dichtbij te bekijken hoe het er in zo’n kampement aan toeging tijdens de laatste oorlogsdagen. Verder wor- den er op de wallen en in de Brielse binnenstad enkele demonstraties gege- ven waarbij historische gebeurtenissen worden nagespeeld in de vorm van re-enactments. Info: Bevrijdingsfestival organisatie, tel: 0181-487120, website (actuele programma): www.bevrijdingsfestivalbrielle.nl.


3V04 De Stichting Nederlandse Vete- ranen Motorrijders (SNVM) maakt bekend dat zij voor de motorritten van 2017 de volgende data hebben vastge- steld: zaterdag 22 april: openingsrit, vrijdag 23 en zaterdag 24 juni: NLVD- rit, zondag 24 september: vredesrit en zaterdag 21 oktober: snertrit naar IGK. Wilt u meer weten over de SNVM of wilt u meerijden op een van de ritten? Op website www.veteranenmotorrij- ders.nl vindt u meer informatie. Ook op Facebook zijn ze actief: www.facebook. com/veteranenmotorrijders.


3V05 Veteranen krijgen op vertoon van hun veteranenpas korting op deelname aan de STIWOT Reizen Battlefield Tour ‘Overloon’, op zaterdag 13 mei. De deel- nemersprijs voor veteranen is € 59,50. Meer details over het programma vindt u in de reisbeschrijving op


40 april 2017


www.stiwotreizen.nl. Belangstellenden kunnen zich ook aanmelden voor de STIWOT Reizen nieuwsbrief en zijn daarmee als eerste op de hoogte van wanneer de inschrijving voor deze en andere Battlefield Tours wordt geopend. Zie ook de ingezonden brief in To the Point 1-2017 van Ted Wetselaar uit Den Haag. Info: STIWOT - Stichting Infor- matie Wereldoorlog Twee, website: www.stiwotreizen.nl.


3V07 Op zaterdag 10 juni (10.00-15.00 uur) organiseert de Vereniging Vrien- den van het Airborne Museum voor de 27e maal een Militaire Boekenbeurs. De boekenbeurs is dit jaar voor het eerst op de historische locatie van de Ooster- beekse Concertzaal, HQ Royal Artillery Rgt. tijdens Market Garden, temidden van de Britse artillerieposities en op loopafstand van de Oude Kerk. Deze unieke beurs, die gratis te bezoeken is, biedt met meer dan 25 kramen een uitgebreid aanbod aan krijgsgeschiede- nisboeken over de Eerste en Tweede Wereldoorlog. Verder zijn er (pro- gramma ovb) een re-enactment show, presentaties van diverse regionale mili- taire musea, traditionele muziek, zo mogelijk een radiostation met appara- tuur uit de Tweede Wereldoorlog en een presentatie van de International Guild of Battlefield Guides. Info: www.fliegerhorstdeelen.nl/event/ weekend-van-het-oorlogsboek.


3V08 Onlangs is een nieuw vetera- nencafé geopend voor de veteranen van Zoeterwoude en omgeving. De bijeenkomsten vinden plaats op de 3e woensdag van de maand van 16.00 tot 20.00 uur in de Drie Klavers, Hoge Rijn- dijk 123, 2382 AD Zoeterwoude. Martin Roelandse en zijn vrouw Carla heten alle veteranen welkom. Info: J.M. Blind, e-mail: bhavest@casema.nl.


3V06 Op zaterdag 26 augustus is de 17e uitvoeringsdag van de Stichting Mili- taire Prestatietocht te Paard (MPTTP). Bij deze prestatietocht van ongeveer 40 kilometer dienen de deelnemers – naast een parcours – ook een aantal verschillende onderdelen af te leggen, waaronder boogschieten, pistoolschie- ten, springen, ringsteken, oefenhand-


3V09 Tijdens de laatste algemene ledenvergadering van de Vereniging Oud Korea Strijders (VOKS) is P.P.G. Gommers benoemd tot nieuwe voor- zitter VOKS. Hij volgt in deze functie C.P.G.J. Motshagen op, die om gezond- heidsredenen zijn taak als voorzitter moest beëindigen. Motshagen is hier- bij benoemd tot ere-voorzitter van de VOKS. Verder is L.C. Schreuders jr. als nieuwe secretaris benoemd en R. Rehmann wordt de nieuwe ledensecre-


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65