search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
To the Point


In To the Point kunt u kort en bondig uw mening kwijt. De redactie behoudt zich het recht voor brieven te redigeren en in te korten. Helaas kunnen slechts enkele van de vele brieven die binnenkomen worden geplaatst. Brieven kunt u sturen naar: Checkpoint, brievenrubriek To the Point, Postbus 1091, 6501 BB Nijmegen of (o.v.v. uw huisadres) tothepoint@veteranen.nu.


men dat bij 65 jaar zou zijn uitgekeerd als de AOW-leeftijd en de pensioenleef- tijd nog steeds 65 jaar waren geweest.’ Uit voorbeelden in de laatstgenoemde brief blijkt dat er nog steeds sprake is van een gat van 10 procent, wat kan oplopen tot € 332 per maand.


P.H. van der Grinten, Apeldoorn


Onvolledige compensatie AOW-gat Naar aanleiding van het artikel ‘Defen- sie: volledige compensatie voor AOW- gat’ (Checkpoint 2-2017) vraag ik uw aan- dacht voor het navolgende. Het is juist dat Defensie de terugval in inkomen deels compenseert, echter niet geheel, zoals blijkt uit de volgende fragmenten uit brieven van minister Hennis aan de Tweede Kamer. ‘Deze aanvullende compensatie, voor zowel voormalig burger- als militair personeel, leidt ertoe dat het netto inkomen gedurende de periode van het AOW-gat in ieder geval nooit minder dan 90 procent bedraagt van het netto inkomen dat bij 65 jaar zou zijn uitgekeerd als de AOW- en pen- sioenleeftijd nog steeds 65 jaar zouden zijn geweest.’ En op 20 februari 2017: ‘In alle gevallen bedraagt het netto inkomen minimaal 90 procent van het netto inko-


Geen ‘blauwe hap’ (7) Veel, heel veel is er geschreven over de (beroemde) ‘blauwe hap’, ook weer in de laatste Checkpoint. Ook de Nederlan- ders kennen iets blauws. Tijdens mijn periode in Nieuw-Guinea september 1955 tot en met maart ’57 kregen wij blauwe aardappels. Deze aardappels waren gestuwd onder in een schip, want Biak was meestal de laatste haven. Door vocht en lang liggen in een muffe ruimte werden deze blauw. Maar de echte ‘blauwe hap’ was (is) altijd de witte rijst met hierbij diverse groentes. Aangevuld met saté. Maar wij hadden in Nieuw-Guinea een ‘blauwe kist’. Deze Fire Fly had namelijk een vlieger, telegrafist en grondploeg; allemaal Indische jongens of zoals ik, geboren in Nederlands-Indië. De marine had dus naast een ‘blauwe hap’ ook een ‘blauwe kist’.


Paul van Geldere, Terneuzen


Geen ‘blauwe hap’ (SLOT) Een wat late reactie op het door de heer Van Butselaar geschreven brief (Check- point 1-2017) naar aanleiding van het artikel in Checkpoint 10-2016 over ‘de blauwe hap’. Hij slaat de plank mis door te stellen dat veel Indische jon- gens zich gekwetst zullen voelen door de naam blauwe jongen. Integendeel, getuige de reacties in Checkpoint 2-2017 zien zij dat eerder als een geuzennaam en zo voel ik dat ook. Zelf in Batavia (toen het nog zo heette) geboren voelde ik me, toen ik in 1954 in dienst trad van de Koninklijke Marine, meteen thuis. Orde, regelmaat, je kreeg een gedegen opleiding (als radioradarmon- teur voelde ik me bevoorrecht) én op maandag kreeg je snert met nasi en op woensdag rijsttafel, kortom een ver- trouwde wereld. Daarnaast kreeg je elke maand ‘katje’, afgeleid van het Maleise woord gadji, wat waarschijnlijk afgeleid was van het woord gage, scheepsloon. Je biertje haalde je in de (scheeps)toko. De schoenen werden gerepareerd door de sepatoe (schoenmaker) en je verlof- pas werd uitgeschreven door de toelis (schrijver) op bureau commandement. Op de (houten) mijnenvegers had de kajoe (timmerman) veel werk. Onder je uniform droeg je een pendèk en in de pauze rookte je bij een mok koffie een strootje (seroetoe). Direct na de oplei-


48


april 2017


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65