search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
VJV-voorzitter Patrick van Meenen en de kersverse IGK luitenant-generaal Hans van Griensven tijdens de jubileumviering in Doorn.


het thuisfront. “Dan gaat het niet alleen over zorgvragen, maar ook om de vraag: hoe moet ik omgaan met een situatie die zich voordoet in mijn gezin en hoe kan dat opgelost worden?”


Thuisfront De VJV heeft vanaf de oprichting het thuisfront nadrukkelijk bij de vereni- gingsactiviteiten betrokken. “Deel- name aan een defilé is ook belangrijk, maar bij ons staan het ontmoeten, het samenzijn en de gezelligheid eromheen voorop. Met de partners samen, want het thuisfront is bij ons net zo belang- rijk als de veteraan zelf”, benadrukt Van Meenen. “Bij ons klikt dat ook goed, we zijn één grote familie. Neem Wageningen, daar defileren we in de loop van de middag, maar we zijn er al ’s morgens vroeg.” De VJV kent meer activiteiten waar het thuisfront bij betrokken wordt. “Jaar- lijks organiseren we voor onze leden een gezinsbijeenkomst hier op de Basis. Dat is uitgegroeid van een gezinsdag tot een gezinsweekend. Daar komen zo’n tachtig mensen op af. Het gaat om sport en spel; plezier samen met kinderen. Voorts hebben we een verenigingsdag, dan gaan we samen eten met zijn allen. Bijvoorbeeld in een van de veteranen-


hotels.” Soms worden ook de handen uit de mouwen gestoken. “Dit jaar hebben we voor het eerst een bosbouwproject gedaan op veteranenlandgoed Vrijland. Met zo’n twintig mensen, ook partners, waren we in de weer met het uitdun- nen van het bos en hebben we met takken lopen slepen. We sliepen op de Oranjekazerne in Schaarsbergen. Ieder- een vond het hartstikke leuk, dus dat krijgt een vervolg.”


Andere naam De VJV is aangesloten bij het Veteranen Platform (VP), dat namens de aangeslo- ten verenigingen opkomt voor de belan- gen van veteranen. “Maar zij weten ons ook te vinden voor allerlei activiteiten. Zo zijn we ook betrokken bij de draag- ploeg voor de veteranenuitvaart. En we zijn vanaf het begin betrokken bij de nuldelijnsondersteuning. We leveren nu twaalf actieve nuldelijnshelpers en een coördinator. Die zijn allemaal geschoold”, vertelt Van Meenen niet zonder trots. De grappen tijdens de jubileumviering over de voortschrijdende leeftijd van zijn leden zijn de voorzitter niet ont- gaan. “Dat is wel iets waar we mee bezig zijn. Ik wil er graag nog over spre-


ken met de IGK en de voorzitter van het VP, hoe ik dat aan moet gaan pakken. Want het is wel een issue waar ik mee worstel. Je ziet het nu al, we hebben leden die de zeventig al zijn gepasseerd, om dan nog van jonge veteranen te spreken is misplaatst. En we worden allemaal een dagje ouder. Daar moeten we goed over nadenken.” Om er grap- pend aan toe te voegen: “Dat is een uit- daging voor de komende tien jaar!”


Leden van de VJV luisteren aandachtig naar de toespraak van directeur van het Vi kolonel Ludy de Vos.


april 2017 25


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65