search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Viceadmiraal Rob Bauer nieuwe CDS


Na 25 jaar einde aan inzet Balkan


Foto: ministerie van Defensie


Afghanistanveteraan en viceadmiraal Rob Bauer zal later dit jaar generaal Tom Middendorp opvolgen als Commandant der Strijdkrachten (CDS). Hij is sinds september 2015 ook de plaatsvervanger van Middendorp. Bauer is nu voorzitter van het Platform Defensie-Bedrijfsleven en bestuurslid van het Nationaal Comité 4 en 5 mei. In 1981 begon hij zijn loopbaan bij de marine en hij was onder meer commandant van de De Ruyter en de Johan de Witt. In 2006 werd hij uitgezonden naar Afghanistan in het kader van Enduring Freedom. De CDS, Nederlands hoogte militair, is verantwoordelijk voor de inzet van militairen op missie. Hij informeert en adviseert de minister hierover en is daarnaast de belangrijkste militair adviseur van de politieke leiders. (LvD)


Met het vertrek van de laatste stafmedewerkers is een einde gekomen aan de Nederlandse militaire bijdrage in de Balkanlanden. Volgens de Defensie-uitgave Landmacht betreft het een geruisloos einde van 25 jaar geschiedenis. Sinds Kroatië in juni 1991 de onafhan- kelijkheid uitriep van Joegoslavië, waren permanent Nederlandse militairen actief in de republieken. Eerst met zo’n veertig man in de Europese monitormissie, later in grotere aantallen binnen onder meer het 1 (NL) UN Signal Battallion en de lichtbewapende United Nations Protection Force (UNPROFOR) van de Verenigde Naties (‘blauwhelmen’). Die werd later opgevolgd door de operaties van IFOR en SFOR, nu onder NAVO-vlag, en ten slotte door EUFOR (operatie Althea) van de Europese Unie. Nederlandse militai- ren waren ook actief in Kosovo sinds de crisis daar in 1999. In de ruim 25 jaar aanwezigheid in voormalig Joegoslavië zijn ongeveer 50.000 militairen uitgezon- den geweest. Er vielen in die periode achttien doden onder de Nederlanders. Het besluit de bijdragen aan deze missies te beëindigen, volgt op de wens van de Tweede Kamer om schaarse militaire capaciteiten minder gefragmenteerd in te zetten. Nederland blijft zich onder meer via de diplomatieke kanalen, het maatschappelijke transitieprogramma (Matra) en een bijdrage aan de civiele missie EULEX in Kosovo inzet- ten. (JR)


Australisch eerbetoon voor CDS


Commandant der Strijdkrachten (CDS) generaal Tom Midden- dorp is tijdens een bezoek aan Australië benoemd tot Hono- rary Officer in the Military Division of the Order of Australia. Volgens het ministerie van Defensie is hij daarmee de derde Nederlander ooit die deze eer ten deel valt. Middendorp kreeg de titel voor zijn rol in de samenwerking op Defensiegebied tussen Nederland en Australië. Hij had in 2009 de leiding over Task Force Uruzgan. Daarin zaten ook Australische een- heden. De Australiërs roemden ook zijn uitzon- derlijke leiderschap en medeleven in de nasleep van het neerstorten van vlucht MH17. Midden- dorp zorgde er onder meer voor dat Australische militairen bij de repatriëringsmissie in Oekraïne werden ondersteund. In Canberra legde de CDS een krans bij het Australian War Memorial, in het bijzijn van een aantal Nederlandse veteranen. Middendorp vloog vervolgens naar Nieuw-Zee- land, daar legde hij een krans bij het graf voor de Onbekende Soldaat in het Pukeahu National War Memorial Park in Wellington (foto). (JR)


Nederlandse militairen waren ook actief in Kosovo sinds de crisis daar in 1999. Op deze foto twee marechaussees in Kosovo in het kader van EULEX, 2013. Foto: ministerie van Defensie


Foto: ministerie van Defensie april 2017 7


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65