search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
3V10 Onlangs heeft de Stichting Veteranen Oost-Neder- land (SVON) twee bijzondere schenkingen in ontvangst mogen nemen. Bianca Egbers heeft namens de Stichting Specsavers Steunt een cheque overhandigd. Ook kreeg de stichting een iPad, overhandigd door Simone Jansen namens de Doetinchemse Uitdaging. In het Veteranen Ontmoetingscentrum Spoorzicht aan de Terborgseweg 79 in Doetinchem werden, onder groot applaus, de schenkingen in ontvangst genomen. Het Veteranen Ont- moetingscentrum Spoorzicht is voor belangstellenden, al dan niet met militaire achtergrond, open op: di 13.00- 16.30 uur, do 19.30-22.00 uur en za 10.00-16.30 uur. De SVON beheert ook het Veteranen Ontmoetingscentrum Detmerskazerne aan het Kazerneplein in Eefde. De ope- ningstijden hier zijn: di 19.00-23.00 uur, wo 12.00-23.00 uur en vr 19.00-23.00 uur. U bent welkom! Info: Stichting Veteranen Oost-Nederland SVON, e-mail: info@svon.nl.


taris. Info: Secretariaat VOKS, L.C. Schreuders jr., Standaardmolen 88, 6003 CK Weert, tel: 06-51903177, e-mail: voks1951@gmail.com, web- site: www.vox-voks.nl/ nieuwe-voorzitter-voks.html.


3V11 Op 22 augustus vindt er weer een vaartocht plaats door de Rot- terdamse haven van de Stichting Koopvaardijpersoneel 1940-1945. De stichting wil de gedachtenis aan de koopvaardijveteranen en hun doorslaggevende bijdrage aan


de bevrijding van Nederland levend houden door de traditie van de vaar- tocht met de Smaragd ieder jaar in ere te houden. Zij nodigen belangstel- lenden van harte uit om contact op te nemen voor verdere informatie en/ of aanmeldingen. De kosten bedragen € 32,- per persoon (incl. lunchbuffet en drankconsumpties, m.u.v. buiten- lands gedistilleerde dranken). Info: M. Tromp-Romijn, tel: 010-2470570, e-mail: marja.tromp@planet.nl.


Aanvullingen en correcties


2R06 De reünie Geneeskundige Vete- ranen Ned.-Indië 1946-1951 is bedoeld voor het personeel dat gediend heeft bij diverse hulpverbandplaatsen, com- pagnies gewondenvervoer, hygiënische afdelingen, veldhospitalen, hoofdver- bandplaatsen, militaire hospitaals. Ook niet-geneeskundig personeel, maar wel deel uitmakend van een geneeskundige formatie zoals chauffeurs, koks etc. en naaste familie en /of begeleiders.


“LEBANON, I REMEMBER EVERY DAY AND EVERY MOMENT, AND I AM PROUD TO HAVE SERVED YOU”


10-JARIGE JUBILEUMREIS van WML naar Zuid-Libanon van 28 April t/m 8 Mei 11 dagen/10 nachten


Ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan van de stichting “Weerzien met Libanon” wordt een jubileumreis naar het voormalige inzetgebied van DutchBatt & DutchCoy in het zuiden van Libanon georganiseerd. Deze jubileumreis zal in alle opzichten een speciale reis worden. Er zal een aangepast programma worden gevolgd dat op verschillende onderdelen afwijkt van de programma’s van voorgaande reizen, de nadruk zal liggen op:


HERDENKEN OP 4 MEI EN VIEREN OP 5 MEI 2017


VOOR MEER INFO: WWW.WEERZIENMETLIBANON.NL OF BEL MET CHRIS LAARHOVEN, TEL. 06-51662651


april 2017 41


Nog


een paar plaatsen vrij


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65