search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Colofon Jaargang 18 / april 2017/ nummer 3


Herdenkingsproject WO I voor jongeren


Peace Village, een jeugdhostel in het West-Vlaamse Mesen dat vakantie met vredesopvoeding combineert, start dit voorjaar met een nieuw herdenkings- project: ‘Post to the Past - Post aan het Verleden’. Deelnemers krijgen een dos- sier van een soldaat die tussen 7 en 14 juni 1917 (Slag om Mesen) sneuvelde. Op een houten paaltje schrijven ze vervolgens hun naam naast die van de soldaat. Op de achterkant van dit paal-


Punt uit!


tje mogen ze een persoonlijk bericht achterlaten. De paaltjes worden in het vredesdorp tentoongesteld. Op speciale gelegenheden worden ze op het voor- malig slagveld geplaatst om een tijdelijk pad vol boodschappen en herinne- ringen te creëren. Het dossier van de overleden soldaat geeft de deelnemers de kans om meer over hem te weten te komen of zijn laatste rustplaats te bezoeken. (JR)


Checkpoint verschijnt tien keer per jaar. Oplage: 70.000 exemplaren. Houders van de Veteranenpas ontvangen het tijdschrift GRATIS. Ook actieve militairen die aan een uitzending hebben deelgenomen, kunnen een GRATIS digitaal abonnement aanvragen bij het Veteraneninstituut (info@veteraneninstituut.nl). Abonnementen: € 18,50 (NL), € 23,50 (Bel), € 28,50 (Eur) en € 32,50 (Overige) voor een jaarabonnement. U kunt een abonnement nemen door een e-mail te sturen naar luce.marissink@senefelder.nl of een briefje (geen postzegel nodig) te sturen naar Senefelder Misset t.a.v. mevr. L. Marissink, Antwoordnummer 142, 7000 VB te Doetinchem.


Voor alle vragen van veteranen over zorg of bijvoorbeeld de veteranenpas, NS-kaarten, overlijdensberichten, adreswijzigingen of als u Checkpoint niet heeft ontvangen: Veteranenloket Postbus 125, 3940 AC Doorn tel: 088-3340000 e-mail: info@veteranenloket.nl


Voor overige vragen: Veteraneninstituut, tel: 088-3340050


Redactie Checkpoint Postbus 1091, 6501 BB Nijmegen tel: 024-3600974 e-mail: checkpoint@veteranen.nu


Redactie: Gielt Algra, Christ Klep, Jaus Müller, Nelleke Rienstra, Anne Salomons


Eindredactie: Linde van Deth en Janke Rozemuller Hoofdredactie: Fred Lardenoye


Aan dit nummer werkten mee: Sophie Baak, Leo van Bergen, Bundeswehr, Wim van den Burg, Ab Donker, Freedom Ride, Maarten Hamelink, Irene Hansen, Barry Hofstede, Henk Hokke, Arie IJdo, Rende van de Kamp, Erik Kottier, Dennis van Lingen, ministerie van Defensie, William Moore, Jos Morren, Jan Peter Mulder, Martin Roemers, Birgit de Roij, Hein Scheffer, Carolien Sikkenk Photoline, Karin Stroo, Margret Tielemans, Marleen Wegman en Jarg Woldhuis


Ontwerp en vormgeving: Anima communicatie & vormgeving, Nijmegen


Informatie over personeelsadvertenties en aanbiedingen voor veteranenpashouders: Stichting Onbekende Helden, t.a.v. Jasper Schoenmakers, tel: 06-50573909 (alleen op dinsdag- en donderdagochtend), e-mail: info@onbekendehelden.nl, internet: www. veteranenpasvoordeel.nl.


Lithografie/Druk: Senefelder Misset, Doetinchem


De redactie werkt op basis van een redactiestatuut. Checkpoint verschijnt onder verantwoordelijkheid van het bestuur van het Veteraneninstituut.


In Checkpoint 4-2017 (vanaf 11 mei) o.a.: • Goede en foute keuzes


• Nieuw-Guineaveteraan start circus Bongo • Ooggetuige Binnenlandse Strijdkrachten WO II


© LJP Nijmegen/Veteraneninstituut, Doorn Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de hoofdredacteur.


ISSN 1567-8210


Checkpoint heeft ook een digitale versie, kijk op www.veteraneninstituut.nl.


april 2017 63


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65