search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
‘MOEDER VAN DE VETERANENWET’ ANGELIEN EIJSINK NEEMT AFSCHEID VAN TWEEDE KAMER ‘We hebben het samen


Na veertien jaar heeft Angelien Eijsink (PvdA) afscheid genomen van haar Tweede Kamerlidmaatschap. Vanaf het begin trad zij op als Defensiewoord- voerder en specialiseerde zich met name in het personeelsbeleid. In 2010 nam zij het initiatief voor de Veteranenwet, die twee jaar later op unieke wijze werd aangenomen door de voltallige Tweede Kamer. Maar voor haar oud-collega’s is nog genoeg te doen. “Die Veteranenwet is maar papier, je zult de uitvoering continu moeten evalueren en daar waar nodig verbeteren.”


Door: Fred Lardenoye Foto: ministerie van Defensie


voor de PvdA zo desastreus verlo- pen verkiezingen. De gangen staan vol met dozen van vertrekkende fractieleden. “Dat voelt voor mij als woordvoerder en lid van de fractie verschrikkelijk, maar dit is wat het is. We moeten en we willen ook


H 26 april 2017


et interview met Ange- lien Eijsink (57) vindt plaats in het Tweede Kamergebouw vlak na de


Angelien Eijsink (met flesje water) samen met o.a. vlnr Fred Teeven (VVD), Hanke Bruins Slot (CDA), Harry van Bommel (SP) en Han ten Broeke (VVD) van de Vaste Kamercommissie voor Defensie op bezoek bij Nederlandse militairen in Mali in april 2016.


weer door. Daar moeten we invul- ling aan gaan geven. Ik heb daar nu niet het antwoord op. Maar als je als volksvertegenwoordiger daar zolang bij betrokken bent, dan doet het pijn.” Eijsink had zelf al veel eerder beslo- ten om na veertien jaar Kamerlid- maatschap afscheid te nemen. Ze omschrijft zichzelf als ‘een team- player’. “Het kan niet zo zijn dat als


je vertrekt ook alles weg is, het moet natuurlijk gewoon doorgaan. Dat moet de inzet zijn.”


Ontstaan Veteranenwet Het idee voor een Veteranenwet is volgens Eijsink gaandeweg ontstaan. “Daar hebben natuurlijk in de eerste plaats de veteranen zelf een rol in gespeeld. Door de vele gesprekken en dan bedenken: waar kunnen we


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65