search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
MARTIN ROEMERS FOTOGRAFEERDE VIJFTIEN JAAR MONUMENTEN VOOR CHECKPOINT De gevolgen van oorlog


In het oprichtingsjaar van Checkpoint, het jaar 2000, vroeg de redactie me om elke maand een foto te maken voor Monumentaal, de rubriek over oorlogsmo- numenten. Vijftien jaar lang heb ik naar monumenten gezocht in bossen, weilan- den, parken, steden, op begraafplaatsen, kazernes en op erevelden. Vijftien jaar lang heb ik ze met veel inte- resse en plezier gefotogra- feerd. Het waren monumen- ten die ik interessant vond of die een bijzonder verhaal hadden. Ik laat er nu graag een paar van zien.


Tekst en foto’s: Martin Roemers


bepaald monument te fotograferen. Andere lezersbrieven waren kritischer van toon. Het stoorde sommigen dat ik de foto van het Mariniersmonument in Rotterdam nou net moest maken op het moment dat er drie gehoofddoekte moslimmeiden voorbijliepen. Een monument maakt in mijn ogen deel uit van de publieke ruimte en dus de maat- schappij. Het monument is statisch, maar de maatschappij is dat niet. Door


L 18 april 2017


ezers stuurden veel brieven over Monumentaal. Vaak waren het suggesties, regel- matig zeer bruikbare, om een


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65