search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Check Up


Bijdrages: Linde van Deth en Janke Rozemuller


Prijs voor fotoproject gewonde veteranen


Gezocht: verhalen over internationale vriendschap


Voor het juli-augustusnummer van Checkpoint zoekt de redactie verhalen van veteranen over internati- onale vriendschappen die zij opdeden tijdens hun uitzending en die ook na de missie in stand werden gehouden. Het kunnen vriendschappen zijn met locals of tolken, maar natuurlijk ook met buitenlandse col- lega’s van landen met wie Nederland samenwerkte. Hoe ontstond die vriendschap? Kon u elkaar steunen tijdens de uitzending? Wat maakte u samen mee? Het kan zijn dat het contact altijd gebleven is of dat u elkaar na lange tijd weer eens opzocht of tegenkwam. Was het contact gelijk weer alsof er geen jaren voorbij gegaan waren? Bij uw bijzondere verhaal ontvangen we natuurlijk ook graag een foto, van toen én nu! (LvD)


Stuur uw verhaal en foto voor 26 juni naar checkpoint@veteranen.nu of naar Checkpoint, Postbus 1091, 6501 BB Nijmegen


Fotograaf Dennis van Lingen heeft met een fotoserie over gewonde veteranen de eerste prijs gewonnen in de categorie documentair nationaal (serie) van de Zilveren Camera. Van het project Ik ben het er heel lang niet mee eens geweest is ook een boek verschenen met daarin twaalf geportretteerde vete- ranen. “Ik heb ze grotendeels thuis gefotografeerd, intiem, ingetogen, kwetsbaar en soms ook heel confronterend”, ver- telt Van Lingen. “Om het contrast voelbaar te maken, staan er achterin het boek twaalf foto’s van hen op missie met daarbij de feiten op een rij: waar ze op missie waren, hun letsel, het aantal operaties en de blijvende beperkingen.” Bij de foto’s staan vier cijfers (Van Lingen ging uit van in totaal duizend gewond geraakte veteranen, van wie hij er twaalf fotografeerde: 0001-0012) en een plaatsnaam. Zo staat bij een foto van meervoudig veteraan Rob ‘0008 – Deh Rashan’. De sergeant-majoor der mariniers raakte in het Afghaanse Deh Rashan gewond en is de achtste geportretteerde veteraan in het boek. (JR)


Info: www.dennisvanlingen.com/veterans. Het boek is te koop voor € 24,95 (excl. verzendkosten) via info@dennisvanlingen.com.


Regels toekennen DIG verruimd


De regels voor het toekennen van een Draaginsigne Gewon- den (DIG) zijn verruimd omdat uit de evaluatie het veteranen- beleid bleek dat het aanvragen van en de regels rond het DIG een terugkerend vraagstuk waren. Eerder gold de regel dat er sprake moest zijn van lichamelijk of psychisch letsel als gevolg van direct op de persoon gerichte gevechtshandelin- gen of geweldsuitoefening. Militairen met ernstig psychisch letsel door herhaaldelijk of langdurige blootstelling aan de directe gevolgen van oorlogsgeweld kunnen nu ook een DIG aanvragen. Door deze verruiming kunnen nu ook bijvoor- beeld medisch specialisten die langdurig slachtoffers van oorlogsgeweld behandelden of militairen met PTSS als gevolg van het ruimen van massagraven het insigne aanvragen. Het geldt niet voor bijvoorbeeld psychisch letsel door getuige te zijn geweest van vluchtelingenstromen of een schokkende gebeurtenis. Nog steeds wordt elke aanvraag individueel behandeld door een adviescommissie. Door de verruiming kunnen eerder afgewezen verzoeken opnieuw beoordeeld worden. (LvD)


Actief dienende veteranen kunnen een DIG aanvragen via hun commandant, veteranen uit dienst doen dat via het Veteranenloket.


6 april 2017


Sergeant-majoor der mariniers Rob raakte gewond in Afghanistan. Foto: Dennis van Lingen


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65