search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
VERENIGING JONGE VETERANEN VIERT IN DOORN TIENJARIG BESTAAN


‘We zijn één grote familie!’


De kiem van de Vereniging Jonge Veteranen (VJV) ligt in een oproep van een oude veteraan aan jonge veteranen om de kranslegging bij Doden- herdenking over te nemen. Maar in tien jaar tijd heeft de VJV zich vooral ontwikkeld tot een gezelligheidsvereniging, gericht op ontmoeting en onderlinge ondersteuning. De leden, veelal van het eerste uur, zijn ook qua leeftijd meegegroeid. Een bezinning op de naam ligt dus voor de hand.


Door: Fred Lardenoye Foto’s: Erik Kottier


groeien”, aldus voorzitter Patrick van Meenen van de VJV. Terwijl op 4 maart de Regimentsfanfare Garde Grenadiers en Jagers op de achter- grond het tienjarig jubileumfeestje in Doorn opluistert, praten we met de Bosniëveteraan. “Meestal komen er rond Veteranendag wat leden bij en aan het eind van het jaar verdwij- nen er weer een paar.” De leden, bij herdenkingen en defi- lés herkenbaar aan de groene polo’s, zijn veteranen die gediend hebben vanaf Libanon en later, vandaar de naam van de vereniging. “Van Mali hebben we ze nog niet, maar wel veteranen van Afghanistan, Libanon en Bosnië natuurlijk. We hebben leden van alle krijgsmachtdelen. Onder hen relatief veel vrouwen, met name van de luchtmacht. We laten ze altijd voorop lopen in defi- lés, dus de eerste rijen zijn altijd vrouwen!”


M


Ontstaan VJV De kiem van de VJV wordt in 2016 gelegd door een advertentie van


24 april 2017


omenteel hebben we zo’n 130 leden en we zijn langzaam weer een beetje aan het


een oude veteraan, Douwe Koller, waarin hij jonge veteranen oproept om hem op te volgen bij het leggen van een krans bij de Dodenherden- king op 4 mei. Hij krijgt onder meer een reactie van Bosniëveteraan John Trippenzee die samen met enkele andere jonge veteranen het stokje over wil nemen. Uit dit contact ontstaat al gauw het idee voor een vereniging die om voor de hand lig- gende redenen de Vereniging Jonge Veteranen wordt genoemd en waar- van Trippenzee de eerste voorzitter wordt. De huidige voorzitter blikt in zijn toespraak op het jubileumfeest terug op deze ontstaansgeschiedenis, maar gaat ook in op het feit dat de VJV enkele jaren geleden in een dip zat. Van Meenen: “In 2010 en 2011 was er een sterk dalend ledenaantal en de vacatures in het bestuur wer- den niet opgevuld. Gevreesd moest worden voor het voortbestaan van de VJV, maar gelukkig heeft een aantal leden de handen ineen gesla- gen om de bestuurszetels te vullen. Daarop zijn we ons meer gaan mani- festeren op veteranenbijeenkomsten in het land en dat leidde tot een weer stijgend ledenaantal.”


Felicitaties In zijn toespraak maakt de net aan- getreden Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht (IGK), tevens Inspec- teur der Veteranen, luitenant-gene- raal Hans van Griensven een kwink- slag naar de leeftijd van de aan- wezige veteranen. “In mijn agenda stond: u gaat naar de jonge vetera- nen. Allemaal bezig met de tweede jeugd, denk ik dan! Maar dat maakt niet uit. Ik weet hoe moeilijk het is om een vereniging van vrijwilligers op de been te brengen en vooral ook te houden. Mijn respect daarvoor: dat jullie dat hebben gedaan en dat de vereniging nu nog bestaat!” Ook directeur van het Veteranenin- stituut kolonel Ludy de Vos spreekt zijn bewondering uit voor de jubi- laris. “Veel stichtingen en vereni- gingen halen dit jubileum niet. U bent een vereniging met jongere, iets oudere en oudere-jongere veteranen in uw midden, dus wat dat betreft is er een hele hoop toekomst.” De Vos geeft alvast een inkijkje in de toe- komstplannen van het Veteranen- instituut, mede naar aanleiding van de evaluatie van het veteranenbeleid. Zo zal er een speciaal aanspreekpunt komen bij het Veteranenloket voor


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65